Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Läkare kan utbildas på hälsocentral i Vasa

Från 2013
Uppdaterad 13.11.2015 11:52.
Bild: YLE/Sonja Rundt

Vasa planerar för en multiprofessionell undervisningshälsovårdscentral för läkare och annan vårdpersonal inom den öppna vården. Tanken i en undervisningshälsovårdscentral är att blivande sjukskötare, närvårdare, socialarbetare och läkare undervisas tillsammans.

Undervisinigshälsocentralen skulle omfatta såväl social- som hälsovård.

- Det handlar om att införa en mer holistisk syn i den öppna vården, säger docenten i allmänmedicin, Raimo Isoaho, som fungerat som projektchef vid planeringen.

- En sjukdom har många dimensioner, säger Raimo Isoaho, den berör samhället, de sociala kontakterna och familjen.

- Utbildningen av läkare ska inte bara poängtera det kliniska och patologiska, utan se mänskan som en helhet.

Raimo Isoaho som är docent i allmän medicin vid Åbo universitet säger att intresset för en sådan HVC i Vasa är stort i Åbo. Blivande läkare och tandläkare utbildas ju vid Åbo universitet och bland annat möjligheten av förkovra sig i svenska är ett trumfkort för Vasa.

- Jämförelsen med kommunalläkaren förr i tiden är inte helt tagen ur det blå, säger Isoaho. Den läkaren kände patientens levnadsvillkor och hur det omgivande närsamhället fungerade.

- Vi kan inte vrida klockan tillbaka men vi kan ta in det goda från den tiden.

Isoaho uppskattar att en tredjedel av de blivande läkarna skulle söka sig till fältutbildning i Vasa.

När denna multiprofessionella undervisningshälsocentralen i Vasa kan tänkas stå färdig är oklart.

- Jag hoppas på våren 2016, säger Raimo Isoaho.