Hoppa till huvudinnehåll

Titta och lyssna

Proud Age - Värdigt åldrande

Från 2013
Uppdaterad 21.11.2013 15:53.
anne pylkkänen

I dag är det eftersträvansvärt att vara ung. Är man inte längre ung skall man med olika trick och knep försöka hålla sig ung. Både till kropp och själ, klädsel, aktiviteter och vanor.
Kvinnor bör skönhetsoperera sig och täcka rynkorna, och männen bör bygga upp sin kropp och äta potensbefrämjande piller. Den som lyckas locka till sig en yngre partner väcker beundran, och forskare som undersöker hur cellerna kan förhindras att åldras garanteras runt tilltagna forskningsanslag. Det ligger helt enkelt pengar i ungdomsidealet.
Men de som inte klarar av eller ids tillgodogöra sig idealet? Skall de glömmas och gömmas bort? Har tiderna förändrats och borde äldreomsorgen därför också förnya sig, eller har den stagnerat?

Befolkningen åldras.

Proud Age – rörelsens mål är att föregripa den åldrande befolkningen på ett sådant sätt att det i finland kommer att genereras nya tankar, nya färdigheter och därmed också framgångar.
Proud Age visar vilken riktning finland borde ta som pionjär och brobyggare då det gäller välbefinnandet för äldre människor.
Utgångspunkten är en ny uppskattning av ålderdomen och utnyttjande av en hög kompetens.
Proud Age rörelsen vill förlikna sej vid en visionär revolution för ett värdigare åldrande. Anna Pylkkänen talar om "curling åldrande" som ett resultat av för mycket förmyndarskap och överdriven omsorg som i värsta fall kan bli begränsande.

Nyländsk förmiddag

Programmet är inte längre tillgängligt
Åldringar
Bild: Jyrki Lyytikkä

Mer om ämnet på Yle Arenan