Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsskolan

Teori i praktiken

Från 2013
Bild: YLE

Som studerande i ett gymnasium inhämtar man en hel del nya kunskaper, men man vet kanske inte alltid vilken nytta man i framtiden kunde ha av dessa lärdomar. Detta gäller kanske främst naturvetenskaperna, det vill säga matematik, fysik, kemi och biologi. Därför är det bra att man under studietiden har möjlighet att göra studiebesök och får träffa människor som i sina yrken har nytta av att ha studerat just dessa ämnen. Dessutom ger studiebesöken ett uppiggande avbrott i den ibland enahanda skolvardagen.

Under mina snart tre år i Närpes gymnasium har det ordnats möjlighet för elever att göra en hel del intressanta studieresor och -besök både inom landets gränser och ute i Europa. Exempelvis till forskningscentret CERN utanför Geneve i Schweiz, fusionsforskningscentret Culham Centre for Fusion Energy i Oxfordshire i England och språkresor till Bremen i Tyskland. Också kortare studiebesök har ordnats till bland annat Åbo Akademi, Vasa centralsjukhus, och slipmaterialsfabriken KWH Mirka i Jeppo. Det är fint att lärarna har kontakter och tar sig både tid och ork att ordna dylika resor. De studiebesök jag själv deltagit i har varit mycket givande.

Mitt senaste studiebesök var till Iittala glasbruk som finns strax norr om Tavastehus. Där fick vi bekanta oss med allt från storskalig industriell glastillverkning till konstglasets historia. Vi fick också själva pröva på glasblåsning, något som jag tyckte var oerhört fascinerande. Jag imponerades av de yrkesskickliga glasblåsarna och deras alster. Här fick vi nu bevittna hur kombinationen av kemiska formler, blandningar av grundämnen och värme, i deras händer förvandlades till vackra glasföremål. Kemin, fysiken och matematiken konkretiserades framför våra ögon.

För min del skulle det gärna få varvas mer praktik och teori i gymnasiet. Då kunde man som studerande kanske redan under gymnasietiden komma underfund med vad man verkligen vill satsa på inför framtiden. Välja rätt bana utan krångliga omvägar och fortare komma ut i arbetslivet och bli en nyttig samhällsmedborgare. Detta skulle säkert glädja även våra beslutsfattare.

Frank Östman
Närpes gymnasium

Den här texten är skriven av en skolelev i projektet Veckans skola. Läs mera om projektet på Svenska.yle.fi/skola.