Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ny flyttrumba väntar gynekologin på Vasa centralsjukhus

Från 2013
Uppdaterad 21.02.2014 10:01.
Vasa Centralsjukhus

I vår är det dags igen. Nu gäller det bäddpatienterna på den gynekologiska avdelningen, som ska flytta ner en våning till BB-avdelningen. I bakgrunden ligger sparkraven, men också en vilja att få en avdelning enbart för kvinnliga bäddpatienter.

Bildtext Avdelningsskötare Ulla-Maija Lehto

Avdelningsskötare Ulla-Maija Lehto visar runt på BB-avdelningen. I ena ändan renoveras som bäst ett utrymme, som i april skall vara patientrum för nyopererade gynekologiska patienter. De två patientgrupperna är ganska olika och det finns en viss risk att livmoderopererade kvinnor tvingas lyssna till babyskrik.

Programmet är inte längre tillgängligt

- Korridoren skiljer bäddavdelningen från rummen för nyblivna mammor och deras babyer, säger Ulla-Maija Lehto. Hon tror inte att de två grupperna kommer att störa varandra.

- Åtminstone ska vi göra allt vi kan för att det inte sker. Bäddpatienterna är ju ofta nyopererade och vistas på sina rum, säger Lehto.

Aborter och missfall flyttar inte

Aborter och missfall sköts vanligen som dagskirurgi och stannar kvar på Avdelning fem inom ramen för poliklinikverksamheten.

Bildtext Marjo-Riitta Himanen, överskötare

Överskötare Marjo-Riitta Himanen, har varit med om att planera omorganiseringen inom gynekologin, och tror inte att den nya avdelningen är ett sämre alternativ än dagens situation.

För närvarande finns gynekologiska bäddavdelningen tillsammans med öron- och ögonkirurgin, och det innebär att kvinnor, med kanske känsliga gynekologiska problem vårdas i samma avdelning som män.

- Vi ville få de kvinnliga patienterna och BB-mammorna i samma avdelning, för att kunna använda våra barnmorskor bättre, säger Himanen.

Hon konstaterar att det är allmänt i hela landet att man inrättar avdelningarna på det sättet. Hon säger också att sammanslagningen vid Vasa centralsjukhus har varit planerad sedan länge, men att det ekonomiska läget nu har gett planerna en extra knuff.

Tungt och stressigt för personalen

Men de upprepade omorganiseringarna inom sjukhuset har tröttat ut personalen, och omorganiseringen inom gynekologin har enligt Himanen skapat en hel del missnöje.

- Barnmorskorna kommer att flytta med bäddpatienterna till den nya avdelningen, men för sjukskötarnas del blir det aktuellt med omplaceringar till andra avdelningar, och det förorsakar missnöje, säger Marjo-Riitta Himanen.

Avdelningsskötare Ulla-Maija Lehto säger att det är tungt då det hela tiden är förändringar.

- Nu har man just lärt känna varandra och lärt sig samarbeta, och så blir det igen en förändring. Det är stressande, säger Lehto.

Redaktör: Annastina Åbonde