Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Det ska bli lättare att få skuldsanering

Från 2013
Räkningar
Bildtext Arkivbild
Bild: Derrick Frilund / Yle

Privata näringsidkare och yrkesutövare ska ges bättre möjligheter till skuldsanering. Det föreslår en arbetsgrupp vid justitieministeriet.

I dag måste företagaren lägga ner näringsverksamheten för att kunna ansöka om skuldsanering. Nu föreslås att skuldsanering kan beviljas om företagaren kan betala tillbaka åtminstone en del av sina skulder och att näringsverksamheten är tillräckligt lönsam. Däremot kan företag i bolagsform inte få skuldsanering.

Enligt justitieminister Anna-Maja Henriksson innebär arbetsgruppens förslag att ärliga företagare med livskraftig näringsverksamhet för en ny chans.

Reformen ska också förbättra skyddet för företagarens ägarbostad. Till skillnad från företagssanering kan företagaren i skuldsanering under vissa förutsättningar behålla sin ägarbostad.

Arbetslösa ungdomar ska få skuldsanering snabbare

Arbetsgruppen föreslår också att arbetslösa ska beviljas skuldsanering snabbare. Skuldsanering ska enligt förslaget kunna beviljas efter 1,5 års arbetslöshet. För närvarande kan skuldsanering beviljas först när gäldenären har varit arbetslös i två 2 år.

Den som är under 25 år ska kunna beviljas skuldsanering redan efter 9 månaders arbetslöshet. Ungdomars överskuldsättning har ökat under de senaste åren och allra mest bland ungdomar som är under 25 år. Till exempel problem i anslutning till återbetalning av snabblån förekommer i synnerhet bland ungdomar.

Den föreslagna reformen kan ge ungdomen möjlighet till en ny början och förebygga utslagning, påpekar minister Henriksson.

Enligt den gällande lagen kan till exempel uppenbart lättsinnig skuldsättning utgöra ett hinder för skuldsanering. Det föreslås att detta ålderdomliga uttryck ersätts med uttrycket "likgiltig och oansvarig skuldsättning". Enligt arbetsgruppen ska man vid bedömningen av skuldsättningens klandervärdhet även beakta bl.a. gäldenärens ålder och hur kreditgivaren har handlat. Kreditgivarna förutsätts handla ansvarsfullt och bedöma konsumentens betalningsförmåga innan kredit beviljas.

Gäldenären ska få behålla en större andel av sina tilläggsinkomster

Arbetsgruppen föreslår att gäldenärer uppmuntras till att skaffa tilläggsinkomster genom att låta gäldenären behålla en större andel av de tilläggsinkomster som han eller hon får under skuldsaneringen. Gäldenären ska ha rätt till fler fria månader då betalningsprogrammet är i kraft en längre tid än tre år.

Skuldsaneringsförfarandet ska enligt förslaget förenklas bl.a. så att skuldens belopp i betalningsprogrammet ska fastställas enligt en bestämd saldodag som anges i ansökan om skuldsanering. Delgivningar till gäldenären, borgenärerna och andra instanser ska kunna framställas per e-post, då de för närvarande måste framställas per post. Denna ändring skulle medföra betydande inbesparingar.

År 2012 inkom det nästan 3 800 ansökningar om skuldsanering till tingsrätterna. Enligt arbetsgruppens uppskattning skulle antalet småföretagares ansökningar om skuldsanering uppgå till ca 300 per år. Därtill uppskattas antalet ungdomars ansökningar om skuldsanering öka med ca 250 ansökan per år.