Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Poutapekkas blogg: Avundsjuk populist

Från 2013
Bild: YLE/Elias Poutanen

Jag är glad över att jag har fått leva i ett samhälle som är tryggt, har ett fint skolsystem, sköter hälsovården bra och ger alla medborgare möjligheter att utvecklas. Under de senaste åren har dock min positiva samhällssyn försvagats.

Vi tar inte mera hand om de svaga lika ansvarsfullt som tidigare. Vi ger mera åt dem som redan har mycket mer än de behöver och påstår att detta ökar även de fattigas välfärd. Vi skapar system, som gör att de förmögna beskattas lindrigare än vanliga medborgare: chaufförer, vaktmästare, sjukskötare, lärare o.s.v.

Vid de politiska borden och andra sammankomster har jag uttalat mig om att denna utveckling leder till illamående i samhället. Jag har kritiserat politikernas förmåner när den svåra ekonomiska situationen tvingar oss att skära ner välfärdsamhällets förmåner för vanliga medborgare. Företagsledarnas hänsynslösa belöningsautomater berättar om ökad tudelning i samhället. Mina förslag att begränsa gynnande av de förmögna på bekostnad av de svaga har torpederats av de som har det bra.

I dessa diskussioner har mina moståndares argument varit mycket irrelevanta om det överhuvudtaget har kommit fram några vettiga fakta. När man inte haft relevanta motiveringar tar man fram standardargument, den finländska avundsjukan. Jag och mina vänner med likadana åsikter bara avundas dem som kunnat skaffa sig rikliga mängder pengar och egendom. De skall belönas för sin företagsamhet och skicklighet. De som av någon orsak inte lyckats skall inte få så mycket.

Om man inte lyfter fram avundsjukan tar man ofta ännu tyngre vapen i bruk. Du är en populist, som enbart samlar politiska poäng och söker publicitet! Du har alltså inga verkliga argument för dina åsikter! Om man får bemötandet: "Du är en avundsjuk populist" berättar det klart och tydligt att motparten meddelar med klara ord att han inte själv har några hållbara argument för sina åsikter.

Den oroande utvecklingen i vårt samhälle kräver åtgärder för att vi även i framtiden kan ta hand om dem, som inte av någon orsak lyckats uppnå det materiella paradiset. För att nå detta mål behövs mera aktiva avundsjuka populister.

Pekka Poutanen blogg