Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kimitoöns församling drar åt svångremmen

Uppdaterad 27.11.2013 09:57.

Kimitoöns församling gör sitt bästa för att få ner kostnaderna. Under de närmaste åren måste församlingen försöka minska sina utgifter med cirka 250 000 euro.

- Det är tufft och det är svårt för det finns både känslor och logik och de två måste kombineras, säger kyrkoherde Marith Leppäkari - Lindberg.

Stängda kyrkor mellan nyår och påsk

De åtgärder församlingen redan kommit överens om är att kyrkorna i Västanfjärd, Dalsbruk och Hitis kommer att vara stängda mellan nyår och påsk. Det här bidrar till att församlingen kan spara på utgifter för uppvärmning.

Vid årsskiftet går också en person i pension och några andra har valt att gå ner i arbetstid. De här cirka 2,5 årsverkena kommer inte att ersättas med nya anställda.

Bildtext Kyrkoherde Marith Leppäkari-Lindberg

Vidare lämnar Västanfjärds församlingspastor sin tjänst vid årsskiftet och hennes jobb kommer i fortsättningen att skötas av kyrkoherden.

Planer på att minska antalet gudstjänster finns också. I dag firas det gudstjänst varje söndag i varje kapellförsamling men nästa år provar församlingen med att ordna färre gudstjänster och istället erbjuda skjuts till kyrkorna.

Jakten på möjliga nedskärningar måste fortsätta

De åtgärder som församlingen redan kommit överens om räcker för att spara mindre än hälften av den summa på 250 000 som församlingen inom de närmaste åren borde spara för att få ekonomin i balans.

Nästa års budget är ännu inte godkänd och kyrkoherde Marith Leppäkari – Lindberg hoppas att det minus på 170 000 som budgetförslaget visar ännu kunde fås lite mindre, men helt lätt är det inte.

Borde kapellförsamlingarna slopas?

Kyrkoherden efterlyste redan i våras politiska riktlinjer för vad Kimitoöns församling ska satsa på då pengarna inte längre räcker till för att satsa på allt och en fråga som enligt kyrkoherden fortfarande diskuteras är huruvida Kimitoöns församling ska ha fyra kapellförsamlingar eller inte.

Sammanlagt har församlingen sex kyrkor och kapellförsamlingar i Hitis, Dragsfjärd, Västanfjärd och Kimito. Alla församlingar har egna verksamhetsplaner.

- Det finns nog ett visst revirtänkande, säger kyrkoherde Marith Leppäkari-Lindberg.

Församlingens cirka femtio fastigheter är en annan möjlighet att spara pengar. En del kunde enligt kyrkoherden säljas och andra kunde renoveras så att man fick ner till exempel på uppvärmningskostnader.

Inget ont som inte för något gott med sig

Att pengarna tryter och församlingen är tvungen att se över sin verksamhet är tungt men samtidigt erbjuder det församlingen en möjlighet att granska sin verksamhet och fråga sig vad som är viktigt och man vill satsa på, säger Marith Leppäkari-Lindberg.

Och att något slopas kanske betyder att något annat kommer till. Till exempel att antalet gudstjänster i församlingen skärs ner innebär att det inte varje söndag kommer att firas gudstjänst i just den egna byns kyrka men samtidigt kanske det nya systemet med bilskjuts till kyrkan kanske kan bidra till att fler personer samlas i en kyrka och att gudstjänsterna erbjuder mänskor som inte annars ses så ofta möjlighet att träffas, förklarar Marith Leppäkari-Lindberg.

- Finns det efterfrågan så kanske vi till och med kunde återinföra kyrkkaffet!