Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Ny detaljplan för Sandvikens varvsområde oroar Elmu

Från 2013
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Skiss över Sandvikens varvsområde.
Bild: Lundgaard & Tranberg Arkitekter A/S

Föreningen för levande musik, Elmu, har i flera år planerat att flytta sin konsertsal från Nosturi till en gammal maskinverkstad vid Fabriksgatan som står tom. Nu undrar Elmu varför staden vill ändra på detaljplanen för tomten. Konepajahuset som förr varit reservat för kultur och allmänna ändamål ska i den nya detaljplanen få en annan beteckning, som gör det möjligt att ha kommersiell verksamhet i huset.

– Vi har i två, tre år planerat med stadens utrymmescenter den här byggnaden, med arkitekter och ingenjörer och akustiker. Planerna är så långt färdiga att vi skulle kunna börja bygga genast, men nu har vi plötsligt stött på det att staden inte vill fortsätta med Konepaja-planerna, säger Martin Glanz som sitter i Elmus styrelse.

Det kommer att kosta miljoner att sanera den gamla maskinverkstaden. Det var meningen att staden skulle köpa eller byta till sig huset av byggbolaget Skanska som idag äger Konepaja och Föreningen för levande musik skulle komma in som hyresgäst.

– Om det kommer ändringar i detaljplanen så är det mycket sannolikt att det finns mera kommersiella intressen för tomten och byggnaden än vad som finns nu. Med den nuvarande planen, och det att byggnaden är delvis skyddad av Museiverket, så är Elmu uppenbart den enda som överhuvudtaget vill ha den här byggnaden och som kan komma med något innehåll, säger Martin Glanz.

Byggbolag och staden planerar i samförstånd

Skanska vill inte kommentera vilka planer de har för huset. Arkitekt Kirsi Rantama på Helsingfors stadsplaneringskontor berättar att både Skanska och stadens fastighetskontor varit med i diskussionerna då förslaget på en ny detaljplan utformats.

– Vi gör det här tillsammans. Helsingfors stads fastighetskontor har varit aktivt med och Skanska som ägare har förstås varit med i planeringen, berättar Rantama om planeringsprocessen.

I den nuvarande detaljplanen är huset som innehållit en maskinverkstad märkt med ett Y, vilket betyder att det bara går att använda huset för allmänna ändamål och kulturverksamhet, ett PK i planen skulle ge möjligheter till kommersiell verksamhet som att öppna butiker eller hotell.

– Här gjorde vi en rättelse, för Y ger bara möjligheter till allmänna ändamål. Är nu Elmus verksamhet allmännyttig, det är ganska nära affärsverksamhet, så är PK en mer korrekt beteckning, säger Kirsi Rantama

Martin Glanz förstår inte varför de kallas för en kommersiell aktör.

– Vi är en allmännyttig förening, vi anställer mänskor som medverkar i våra produktioner och säljer biljetter och naturligtvis får artisterna också betalt. Men all vinst som vi gör går tillbaka till kulturen, säger Martin Glanz som sitter i Elmus styrelse.

Det nya förslaget till detaljplan framläggs till påseende för allmänheten.