Hoppa till huvudinnehåll

Fixa högskolan

Tio studiepoäng blev systemfel

Från 2013
Uppdaterad 05.12.2013 18:51.
Programmet är inte längre tillgängligt
Yle Nyheter TV-nytt: Studiepoäng i obalans med statsstöd - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

För att få fullt studiestöd räcker det med att en studerande får 45 studiepoäng, medan hans eller hennes högskola skulle behöva tio poäng mer för att nå upp till den statliga finansieringens gräns.

Fixa högskolan

  • Den här artikeln är en del av Svenska Yles första öppna granskning Fixa högskolan
  • Vi synar de svensk- och tvåspråkiga yrkeshögskolorna och universiteten i Finland under två veckors tid (25.11-5.12)
  • En öppen granskning innebär att du kan delta genom att dela, diskutera och tipsa
  • Vi jobbar utgående från publikens tips med öppna arbetsmetoder. Vad i din högskola tycker du att vi borde titta närmare på?
  • Läs mer om granskningen och tipsa oss på svenska.yle.fi/fixahogskolan
  • Följ med hur vi arbetar på facebook och twitter @fixahogskolan #fixahögskolan
  • Med hjälp av Studieräknaren kan du jämföra bland annat lön, arbetslöshet och studietakt vid din utbildning.

För en studerande räcker 45 studiepoäng till för fullt studiestöd. För att hans eller hennes högskola ska få en avgörande del av den statliga finansieringen krävs ändå ytterligare tio studiepoäng. Högskolornas sits är svår.

- Följaktligen siktar studenterna på 45 och inte på 55 - finansieringen kommer ju ändå, och det är kul att studera/leva studieliv. Universitetslärarna har varken morötter eller piskor som får studenterna att ändra sig, säger Olav Eklund, professor vid Åbo Akademi.

I dagens läge är det elva procent av universitetens finansiering som beror på hur många studerande som klarar 55 studiepoäng, men den procenten är på väg uppåt. Nästa år börjar blir också yrkeshögskolorna tvungna att titta på 55-poängsgränsen. Hela 26 procent av finansieringen ska bestämmas av hur bra det här målet nås. Ett års heltidsstudier beräknas motsvara 60 studiepoäng.

Vid Folkpensionsanstalten FPA är man ändå inte beredd att höja på sina gränser för att hjälpa högskolorna.

- 45 studiepoäng är minimikravet som ska garantera det dagliga brödet åt studerande. Vi måste ta hand om att de flesta studerande kan uppnå det, säger Ilpo Lahtinen, chefsplanerare vid FPA:s studiestödsgrupp.

Många i gränslandet mellan 45 och 55 studiepoäng

För högskolornas del riskerar ändå kravet på 55 studiepoäng att bli en utmaning. Till exempel vid Aalto-universitetet är antalet studerande som avlägger 45-54 poäng nästan lika stort som antalet studerande som avlägger 55 studiepoäng eller mer. Också vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi är det en betydande andel, kring 15 procent av studerandena, som finns i gruppen 45-54 studiepoäng. Någon extra kurs för de här människorna skulle alltså betyda mycket för universiteten.

Ute på högskolorna finns en oro för vad det här kommer att leda till. Så här skriver en anonym tipsare:

- Eftersom den nuvarande finansieringsmodellen lägger så mycket pengar i antalet studerande som avlägger 55 sp, kan det lätt leda till att högskolorna börjar belöna studerande. Belöningen kommer då utöver gratis utbildning och gratis pengar för att studera.

Åbo Akademi lägger redan nu vikt vid det här då de belönar sina studerande.

- Teologiska fakulteten har många stipendier och för att du ska ha chans för de här stipendierna så ska du ha presterat 55 studiepoäng, säger den studerande Alexandra Johansson.

Anette Karlsson, ordförande för Socialdemokratiska studerande, hoppas å sin sida på att gränsen ska han en sporrande effekt.

- Högskolan erbjuder mera kurser till studerande och då har man också möjlighet att göra mera kurser. Studerande vill få sina kurser gjorda och komma ut i arbetslivet, men det är inte alltid möjligt om det inte finns tillräckligt med studieutbud i högskolorna.

Läs också: