Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Oklarheter kring verksamhetsunderstöd

Från 2013
Uppdaterad 26.11.2013 10:37.
Bildtext Så här många föreningar blir utan pengar nästa år.

I kväll på tisdag klubbar social och hälsovårdsnämnden i Helsingfors igenom vilka föreningar och organisationer som ska få stöd och bidrag för nästa år.
Av de 194 ansökningarna kommer 59 av få avslag, dvs nästan en tredjedel.

Det verkar vara oklarheter med en del av ansökningarna och för många av föreningarna kom uppgiften om att ansökan avslagits som en chock.

Autismstiftelsen har ansökt om sammanlagt drygt 30 000 euro för att kunna arrangera grupper för föräldrar och anhöriga till barn med autism. På båda ansökningarna fick stiftelsen avslag med hänvisan till att ansökan kommit in för sent.

För Autismstiftelsen klarnade det att ansökan avslagits först när Yle Huvudstadsregionen ringde upp, staden har inte varit i kontakt med stiftelsen i fråga om oklarheter med ansökan.

-Vi måste utreda vad som har hänt, vi har helt säkert skickat in ansökan i tid. Stämmer det här så betyder det att en väldigt viktig verksamhetsform försvinner säger personen vi talt med på autismstiftelsen.

Tekniska problem?

Också Finlands somaliska förbund har fått avslag.

Enligt Arshe Said som är ordförande för föreningen för Somalier beror deras avslag på att det finns tekniska problem med den elektroniska ansökningsblanketten.

-Det går inte att uppdatera kontaktuppgifterna i den elektroniska blanketten så staden har skickat meddelandet om att de vill ha fler bilagor till en adress som inte fungerar, trots att vi meddelat om de nya kontaktuppgifterna.

Föreningen ansökte om 22 500 euro och förra året fick föreningen 9 000 euro. Man hoppas ännu att ärendet kommer att bordläggas men om det inte gör det innebär det ett magert år för föreningen.

-Staden är vår huvudfinansiär så utan bidrag från staden kommer vår verksamhet att bli väldigt mager nästa år, säger Said.

"Ansökningarna har varit bristfälliga"

När socialverket och hälsovårdscentralerna slogs ihop ändrades både ansökningstiden och kriterierna för det verksamhetsunderstöd som hälsovårdsnämnden beviljar. Man tog också i bruk en elektronisk ansökningsblankett.

Riitta Simoila, utvecklingschef på social- och hälsovårdsverket, medger att de haft vissa tekniska problem med det elektroniska anöskningssystemet, men försäkrar att det inte har inverkat på vilka understöd som beviljats.

- Det har förekommit problem med den elektroniska ansökningen, men det har bara varit frågan om att systemet har varit långsammare, alla ansökningar har nog kommit fram. Ansvarspersonen för ansökningsystemet har sett till att alla ansökningar som kommit fel ändå har vidarebefordrats till rätt mottagare, säger hon.

Simoila ser inget konstigt i antalet avslag.

- Det är i stort sätt samma antal som tidigare år. Tidigare har det ju varit frågan om två skilda nämnder som beviljat bidragen, och då har det funnits fler obeviljade i den ena nämnden än den andra, förklarar hon.

Simoila säger att den stor del av avslagen beror på bristfälliga ansökningar.

- Det har främst varit frågan om bilagor som har fattats. Bilagorna har varit en förutsättning för ansökningen ska godkännas. Vi har skickat ut information till alla som har lämnat in bristfälliga ansökningar och gett dem en vecka att komplettera sin ansökningen, berättar Simoila.