Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

ADHD hos barn vanligare i fattigare familjer

Från 2013
Uppdaterad 26.11.2013 09:12.

Nya forskningsresultat indikerar starkt att sociala och ekonomiska svårigheter inom familjen kan vara en utlösande faktor för ADHD.

Funktionsnedsättningen ADHD, som bland annat leder till koncentrationssvårigheter, kan hopa sig i synnerhet i fattiga familjer, visar den brittiska undersökningen.

Enligt forskningen var ADHD-diagnoser vanligare bland brittiska barn, vars familjers månadsinkomster var i genomsnitt 1 600 euro, jämfört med barn vars familjers månadsinkomster var 1 900 euro eller mer. Ett liknande samband hittades bland unga mammor, lågutbildade, ensamförsörjare och barn som bor i stadens hyreslägenheter.

Av resultatet kan man ändå inte dra slutsatser om till hur hög grad ADHD beror på svåra familjeförhållanden och hur mycket det genetiska arvet inverkar. Enligt den kunskap som finns i dag har 60-90 procent av ADHD-fallen en genetisk förklaring.

20 000 brittiska barn ingick i undersökningen. Man började följa upp barnen då de var 9 månader gamla. Informationen uppdaterades då barnen var 3, 5, 7 och 11 år gamla.

Forskningsresultatet publicerades i tidskriften Journal of Child Psychology and Psychiatry.

I Finland har ungefär 5 av 100 barn ADHD, men många fler har lindriga symptom. De vanligaste symptomen är bristande uppmärksamhet och hyperaktivitet. De flesta lider av symptomen genom hela livet, och uppfyller alltså ADHD-kriterierna också som vuxna.