Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Medicinska experter stöder nedläggning av hjärtkirurgin

Från 2013
Bild: Yle/Matti Palmu

Två medicinska experter stöder en nedläggning av hjärtkirurgin på Vasa centralsjukhus.

Vasa sjukvårdsdistrikt har bett professor Jussi Huttunen, som är specialist i invärtesmedicin och professor Martti Kekomäki, som är specialist i kirurgi, om ett sakkunnigutlåtande.

Professorerna konstaterar att den hjärtkirurgiska enheten kan läggas ner av flera skäl: kvalitet, säkerhet och ekonomi.

Andelen öppenhjärtkirurgiska operationer har minskat under en längre tid och kommer med största sannolikhet att fortsätta minska. Enligt internationella rekommendationer borde hjärtkirurgiska enheter där 125 operationer utförs per år sammanslås till större helheter för att trygga kompetensen bland operationsteamet.

Huttunen och Kekomäki är Finlands mest välrenommerade experter inom hälso- och sjukvård, då det kommer till frågor som berör ledning, ekonomi och organisation samt behandling av folksjukdomar.

Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige tar ställning till hjärtkirurgins fortsatta öde på torsdag.