Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbotten har bästa sysselsättningen

Från 2013
En målare arbetar
Bild: Mika Kanerva

Österbotten har den lägsta arbetslösheten i landet, undantaget Åland. Det visar de senaste siffrorna från oktober.

I Österbotten är 6,7 procent arbetslösa. Det kan till exempel jämföras med Nyland som har 8,8 procent arbetslösa. Sämst till ligger Lappland, Kajanaland och Norra Karelen. De har alla en arbetslöshetsgrad runt 15 procent.

Också Mellersta Österbotten och Södra Österbotten klarar sig bra i en jämförelse - antalet arbetslösa är 8,5 respektive 8,8 procent.

Pedersöre, Närpes och Larsmo i topp

Bland kommunerna ligger Pedersöre i topp med bara 3,2 procent arbetslösa. Också Närpes och Larsmo går under 4 procent arbetslösa.

Kaskö och Perho ligger i den sämre ändan - Kaskö har 13,5 procent arbetslösa och Perho 10,5 procent.

Antalet arbetslösa stiger

Jämfört med läget ett år tillbaka har antalet arbetslösa ökat med 1 000 personer till 8 396 arbetslösa inom Österbottens NTM-centrals område. Över hälften betecknas som svårsysselsatta.

Antalet arbetslösa under 25 år har också ökat. Nu är de 1 247, vilket är 216 fler än för ett år sedan. Också arbetslösa över 50 år har ökat. De är nu 3 075 vilket är 265 fler jämfört med läget ett år tillbaka.

Andelen utländska arbetslösa inom Österbottens NTM-central var 16,5 procent. Det är en ökning med nästan två procentenheter. Ändå är siffran den bästa i landet. Genomsnittet i landet är 27,2 procent.