Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Underskott i Malax budget

Uppdaterad 26.11.2013 16:52.
Malax kommunvapen.

Skuldbördan kommer att stiga kraftigt i Malax om alla planerade investeringar de kommande åren blir av. Renoveringen av hälsovårdscentralen är det största projektet och sträcker sig över tre år.

Utöver det ska Solhagens daghem i Övermalax färdigställas. Skolorna i Yttermalax och Bergö ska renoveras åren 2015-16.

År 2016 beräknas Malax ha en skuldbörda på 4 560 euro per invånare.

Malax fullmäktige beslöt för ett par veckor sedan att höja inkomstskattesatsen till 21 procent nästa år. Det kommer att ge Malax kommun 525 000 euro mer i skatteintäkter årligen.

I beredningen räknas med ett underskott för nästa år på drygt 580 000 euro.

Kommunstyrelsens förslag till budget och ekonomiplan behandlas i fullmäktige den
12 december 2014.