Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Påven vill reformera den katolska kyrkan

Från 2013
Uppdaterad 26.11.2013 19:15.
Påven Franciskus tillträdde sitt ämbete 19.03.2013
Bild: EPA/VALDRIN XHEMAJ

Påven Franciskus yrkar på en omfattande reform av den katolska kyrkan.

Påven säger - i det första större dokument han skrivit - att han är mottaglig för förslag om att decentralisera makten inom kyrkan. Enligt honom måste den katolska kyrkan bland annat komma från sin attityd "att vi har alltid gjort så här".

I det 85 sidor långa dokumentet - en så kallad apostolisk uppmaning - bygger han vidare på de åsikter han har fört fram sedan han valdes till påve i mars. Dokumentet har titeln Evangelii Gaudium Evangeliets glädje.

"Kyrkan måste närma sig de fattiga och utslagna"

Påven betonar att kyrkan borde delta mer i de troendes liv. Kyrkan bör framför allt sköta om de fattiga och utslagna.

Påven Franciskus kritiserar det globala ekonomiska systemet som "ny tyranni", och bedömer att ojämlikheten kommer att utmynna i konflikter. I stället borde alla garanteras arbete, utbildning och hälsovård. Påven vädjar till de mest förmögna att dela med sig av sin rikedom.

- Hur kan det inte vara en nyhet när en äldre hemlös person dör av utsatthet, medan det nog är en nyhet då aktiemarknaden tappar två poäng, skriver påven.

Motståndet mot kvinnopräster och abort kvarstår

Dokumentet upprepar dock den katolska kyrkans motstånd mot kvinnopräster, och hävdar att "frågan inte är öppen för diskussion".

Den katolska kyrkan kan inte heller acceptera abort. Å andra sidan måste kvinnor få mer inflytande i kyrkans ledarskap, hävdar påven.

Franciskus har skapat ett råd av kardinaler som ska hjälpa honom med förnyelserna - bland annat med att luckra upp byråkratin.

Diskussion om artikeln