Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Gamla förbindelsebåtsbryggan i Hitis rivs

Från 2013
Uppdaterad 12.12.2014 16:38.
Bild: Yle/Monica Forssell

Närings-, trafik- och miljöcentralen vill riva gamla förbindelsebåtsbryggan i Hitis. Bryggan är enligt NTM-centralen i så dåligt skick att det inte längre är tryggt att köra ut på bryggan med bil och NTM-centralens åsikt är också att bryggan är i så liten användning att det varken lönar sig att renovera eller helt och hållet förnya den.

Staten har inte haft användning för förbindelsebåtsbryggorna i Hitis och Rosala efter att landsvägsfärjan ms Aura i medlet av 1990 – talet började trafikera mellan Långnäs och Kasnäs. Men båda bryggorna är i flitig användning av

ortsbefolkningen samt båtturister.

Enligt Christer Gustafsson som är ordförande för Hitis byalag är Vikare bryggan i Hitis mycket viktig för ön eftersom den är Hitis enda större allmänna brygga.

- Det behövs en lastningsplats för lättare transporter och en ordentlig brygga som lite större båtar kan angöra, säger Gustafsson.

Radio Vega Åboland: Vikare bryggan viktig för Hitis

Programmet är inte längre tillgängligt

Rosala bryggan tas över Rosala byalag?

Bryggan i Rosala är fortfarande i relativt gott skick och enligt Kari Höglund som ansvarar för skärgårdstrafikens anskaffningar vid NTM-centralen, finns det planer på att överlåta Rosalabryggan åt Rosala byalag.

Men för Vikare bryggans del är ett liknande arrangemang inte möjligt eftersom bryggan är i alltför dåligt skick.

Olika åsikter om bryggans skick

Över trehundra personer skrev för ett år sedan under en protest mot att bryggan rivs och i höstas
skrev Hitis byaråd till NTM-centralen och vädjande om att Vikare bryggan bibehålls, renoveras delvis och sedan överlåts åt byalaget och Kimitoöns kommun.

Bildtext Hitis byalag och NTM-centralen har olika uppfattningar om behovet av renovering. På bilden byalagets ordförande Christer Gustafsson.
Bild: Yle/Monica Forssell

Byalagets åsikt är att en renovering av de pelare som bryggan står på räcker. En sådan renovering skulle enligt byalaget kosta cirka femtiotusen euro.

Men NTM-centralens syn på saken är att någon halv renovering varken är möjlig eller ändamålsenlig.

Om det finns behov av en förbindelsebåtsbrygga i Hitis så skulle det enligt NTM-centralens konsulter löna sig att bygga en helt ny brygga. Men enligt NTM-centralen finns det inte ett sådant behov och därför anser man att då bryggan inte längre är trygg att använda så bör den rivas. En rivning kostar ungefär trettiotusen euro.

Kan någon annan finansiera renoveringen?

En så kallad vägplan kommer nu att göras upp och så småningom landar planen på kommunens bord och då har förtroendevalda samt berörda möjlighet att tycka till om planerna för förbindelsebåtsbryggan i Hitis.

- Om det finns någon som är villig att finansiera en totalrenovering av bryggan så sätter staten knappast emot och NTM-centralen kan säkert bidra med samma summa som en rivning skulle kosta. Men inte mer än det, säger Höglund.

Utan garantier för att bryggan renoveras så att den är helt trygg att använda kan staten inte överlåta bryggan åt någon annan.

I dag är bryggan försedd med körförbud eftersom den inte anses vara trygg för trafik.

Nagubryggan förnyas

Under 1970-talet byggdes det förutom Vikare bryggan två andra likadana förbindelsebåtsbryggor i Dalen i Iniö och i Nagu kyrkby.

Dalen bryggan har redan rivits och angående bryggan i Nagu förs som bäst diskussioner med Pargas stad.

Bryggan börjar så småningom vara slutanvänd anser NTM-centralen och alternativen är att bryggan rivs och att en ny antingen byggs upp på samma ställe eller på en annan plats.