Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Serviceutbudet i Korsholm granskas

Från 2013
Uppdaterad 04.05.2016 09:27.
Barn leker på en dagisgård.

Korsholms hela serviceutbud skall ses över. Vårdnämnden i Korsholm har utsett en arbetsgrupp som går igenom bland annat kostnaderna. Till arbetsgruppen utsåg vårdnämnden fyra förtroendevalda.

Eftersom vårkostnaderna har ökat oroväckande mycket och kommunekonomin är kärv måste man granska kostnaderna noggrannare.

Korsholm och Vörå kommuns andel i nämndens budget minskar till 2014. Korsholms kommuns andel i budgeten minskar med 450 000 euro och Vöråkommuns andel med 26 000 euro.

All verksamhet ska granskas och ifrågasättas. Hur vården är uppbyggd ska också granskas.

-Vi måste se om vi ska ha den struktur vi har idag eller om det finns mer kostnadseffektiva alternativ, säger vårddirektör Mikael Gädda.

Arbetsgruppen består av fyra förtroendevalda, tre personer från ledningen och tre från personalen.

De förtroendevalda som kommer att vara med i arbetsgruppen är Kjell Heir, Michael Luther, Linda Ahlbäck och Pirkko Lumme.

Ledningen representeras av vårddirektör Mikael Gädda, överläkare Sofia Svartsjö och ekonomiplanerare Agneta Riddar. Personalens representanter utses av personalen.

Arbetsgruppen ger en delrapport i början av nästa år och en slutrapport i slutet av 2014.

Redaktör: Sarah Groop