Hoppa till huvudinnehåll

Fixa högskolan

Vilhelmina är ensam i sin årskurs och saknar lärare

Från 2013
Uppdaterad 05.12.2013 19:14.
Vilhelmina Hellsberg står utanför Novia i Raseborg
Bild: Yle/Kia Svaetichin

Vilhelmina Hellsberg ville jobba med växter och började utbilda sig till hortonom i trädgårdsnäring vid Novia i Raseborg. I dag har hennes lärare och alla kurskamrater slutat och Vilhelminas utbildning är ett lapptäcke av andra inriktningar och egenstudier. För få studerande är ett känt problem vid Novia i Raseborg.

Vilhelmina Hellsberg tipsade Fixa högskolan om hortonomutbildningen i trädgårdsnäring vid yrkeshögskolan Novia i Raseborg. Hon började studera för ett par år sedan och är nu inne på sitt tredje år.

Programmet är inte längre tillgängligt

– I början var vi fem på klassen, sedan tre stycken. En av dem slutade och den andra började studera till agrolog eftersom den utbildningen verkar mer innehållsrik och har högre krav och bättre lärare.

Jag kommer till skolan och sätter mig framför en dator och skriver på arbeten som jag gör på distans

Idag är Vilhelmina ensam på sin årskurs. Till och med hennes lärare i trädgårdsnäring har slutat.

– Utbildningen är bristfällig, säger Vilhelmina. Jag har sökt in till trädgårdsnäring och jag vill studera och bli en trädgårdshortonom. Nu är jag här och försöker bli någonting.

Situationen för hortonomstuderande i Raseborg har diskuterats tidigare i år inom Novia och studerandekåren Novium.

– Alla som antagits till en utbildning bör garanteras utbildning av hög kvalitet, trots att det kan vara svårt att genomföra i praktiken ifall studerandegruppen är liten, säger Emilia Juslin, intressebevakningssekreterare vid Studerandekåren Novium.

Fixa högskolan

  • Den här artikeln är en del av Svenska Yles första öppna granskning Fixa högskolan
  • Vi synar de svensk- och tvåspråkiga yrkeshögskolorna och universiteten i Finland under två veckors tid (25.11-5.12)
  • En öppen granskning innebär att du kan delta genom att dela, diskutera och tipsa
  • Vi jobbar utgående från publikens tips med öppna arbetsmetoder. Vad i din högskola tycker du att vi borde titta närmare på?
  • Läs mer om granskningen och tipsa oss på svenska.yle.fi/fixahogskolan
  • Följ med hur vi arbetar på facebook och twitter @fixahogskolan #fixahögskolan
  • Med hjälp av Studieräknaren kan du jämföra bland annat lön, arbetslöshet och studietakt vid din utbildning.

Så här svarar rektor Örjan Andersson på kritiken.

Få studerande och få som söker

Eva Sandberg-Kilpi är programansvarig för utbildningen Naturbruk och miljö på Novia i Raseborg. Hon säger att många av kurserna som ingår i trädgårdsnäringsutbildningen är gemensamma med antingen agrologstuderande eller blivande landskapsplanerare. De specifika kurserna i trädgårdsnäring är få och Sandberg-Kilpi påpekar att det inte längre är så att ämnet har en egen lärare.

Eva Sandberg-Kilpi är programansvarig vid naturbruk och miljö i Raseborg
Bildtext Eva Sandberg-Kilpi
Bild: Yle/Kia Svaetichin

– Vi har väldigt få studerande och väldigt få som söker till trädgårdsnäringen trots att det finns bra med arbetsplaster i branschen. Någonting gör att profileringen inte får ett lyft och gehör bland dagens ungdomar.

– De olika profileringarna inom naturbruk och miljö kan upplevas som konservativa. Därför har det gått så att vi har väldigt få studerande och då kan det gå så som det gått för Vilhelmina, säger Sandberg-Kilpi.

Får göra allt själv

Vilhelmina får handledning av andra lärare, mest på distans av läraren för vuxenutbildningen. Oftast måste hon själv fråga efter den. Då Vilhelmina kom tillbaka från sin praktik i oktober visste hon inte vilka timmar hon skulle gå.

– Schemat jag skulle följa hade enbart en inprickad kurs under hela perioden, säger Vilhelmina.

– Jag fick börja med att gå till studiehandledaren och hon hjälpte mig att sätta in lite fler kurser. Antagligen försöker väl skolan nog, men det märks inte så bra, säger en allt mer uppgiven Vilhelmina.

Ingen lärare i trädgårdsnäring

Sedan hösten har Vilhelmina inga närstudier med en lärare inom trädgårdsnäring. Just nu går hon en kurs inom företagsekonomi och där undervisas hon av läraren inom det ämnet. Hon får ta till en stor nypa motivation då hon kommer till högskolan om morgnarna.

– Jag kommer till skolan och sätter mig framför en dator och skriver på arbeten som jag gör på distans. Jag försöker få litteratur från biblioteket fast det inte finns ett särskilt stort sortiment. Via internet letar jag på bloggar och hobbysidor, men det är ju privatpersoners egna åsikter och tankar inte kanske direkt undervisningsmaterial. Det är helt enkelt ganska svårt att hitta information inom min profilering och dessutom på egen hand, säger Vilhelmina.

Trots det här tycker inte programansvariga Eva Sandberg-Kilpi att Vilhelminas årskurs med endast fem studerande var för liten då studierna inleddes 2011.

– Om man är få på klassen kan man få en intensivare sammanhållning och man får mer av läraren. Men visst är det ändå en utmaning speciellt med tanke på Vilhelminas fall, säger Sandberg-Kilpi.

Raseborg utmanande som ort

Novia har nu ändrat trädgårdsnäringsutbildningen. Studerandena går de två första åren tillsammans med andra studerande inom naturbruk och miljö och kan sedan specialisera sig via utlandsstudier vars omfattning motsvarar ett studieår eller vid en annan högskola i Finland som har motsvarande utbildning.

– Det är vårt sätt att hålla kvar utbildningen på svenska vid en yrkeshögskola i Finland. Men utbildningen är ett större problem än orten menar Eva.

– Vi vill inte ännu ge upp, utan vi vill hålla kvar den här möjligheten för de unga att kunna studera trädgårdsnäring på svenska i Finland. Det knepiga med Raseborg är att orten inte ses som det mest spännande alternativet men det finns mycket bra i Ekenäs som vi försöker locka de unga studerandena med.

Hög kvalité borde garanteras

Vilhelmina borde bli färdig hortonom inom trädgårdsnäring om ett drygt år, men hon säger själv att hon inte kommer att känna sig som en fullärd hortonom.

– Jag vill nog ännu jobba med blommor, inte har jag tappat hoppet helt, men det känns som om någon någonstans gör livet lite svårare för mig genom att bromsa min utbildning. Det som jag under mina år här på Novia har lärt mig så har jag lärt mig då jag varit på praktik.

Läs också:

Diskussion om artikeln