Hoppa till huvudinnehåll

Fixa högskolan

Problem fylla platser på Novia i Raseborg

Från 2013
Uppdaterad 05.12.2013 19:15.
Bildtext Örjan Andersson, rektor för Novia
Bild: Yle/Monica Slotte

Rektor för yrkeshögskolan Novia Örjan Andersson ser fallet Vilhelmina Hellsberg som problematiskt men säger samtidigt att yrkeshögskolan Novia vill erbjuda många valmöjligheter och ett så brett utbildningsutbud på svenska som möjligt.

Sedan Vilhelmina Hellsberg började studera har hennes fem kurskamrater slutat eller bytt profilering. Trädgårdsnäringens lärare har slutat. I Fixa högskolans granskning berättar Fixa högskolan om hur studierna i trädgårdsnäring inte blev vad Vilhelmina hade förväntat sig. Fixa högskolan frågar Novias rektor Örjan Andersson varför det gick så här. Novia är medveten om problemet med få studeranden i Raseborg men försöker få utbildningen att gå ihop trots allt.

Fixa högskolan

  • Den här artikeln är en del av Svenska Yles första öppna granskning Fixa högskolan
  • Vi synar de svensk- och tvåspråkiga yrkeshögskolorna och universiteten i Finland under två veckors tid (25.11-5.12)
  • En öppen granskning innebär att du kan delta genom att dela, diskutera och tipsa
  • Vi jobbar utgående från publikens tips med öppna arbetsmetoder. Vad i din högskola tycker du att vi borde titta närmare på?
  • Läs mer om granskningen och tipsa oss på svenska.yle.fi/fixahogskolan
  • Följ med hur vi arbetar på facebook och twitter @fixahogskolan #fixahögskolan
  • Med hjälp av Studieräknaren kan du jämföra bland annat lön, arbetslöshet och studietakt vid din utbildning.

– Då blir det små grupper. I det aktuella fallet har det tydligen skett byten till andra program och studieavbrott. Det visar på en sårbarhet när man försöker upprätthålla stor bredd och valmöjligheter. Situationen som har uppstått är inte bra, skriver Andersson per e-post från en resa till Fixa högskolan.

Vad tänker Novia göra åt utbildningen Naturbruk och miljö i Raseborg?

– Vi är inne i ett utvecklingsarbete för att skapa större helheter. Det är endast på Novia i Raseborg där vi inte har kunnat fylla våra platser.

Borde man slopa utbildningen Naturbruk och miljö eftersom det inte finns studerandeunderlag?

– Det finns studerandeunderlag för utbildning inom naturbruk och miljö, frågan är närmast i vilken omfattning vi kan erbjuda specialiseringsmöjligheter. Vi sammanför till större helheter och det handlar delvis om att undvika problem med för små grupper.

Skall en enskild studerande betala priset då högskolan inte lyckas ge vad de lovat?

– Vi ska alltid kunna ge en fullgod utbildning när vi antar studerande. Jag är inte insatt i detaljerna i detta fall. Vi utreder nu huruvida vi i det här fallet har kunnat leva upp till detta.

Vilken roll spelar det för studerandeunderlaget att Vilhelminas utbildning finns i Raseborg?

– Det är i allmänhet svårare att rekrytera studerande till små orter, men att det skulle gälla också för Naturbruk och miljö är inte självklart.

Finns det tillräckligt med studerande för att ha Novia i Raseborg?

– Det finns idag och vi jobbar för att det ska finnas det också i framtiden

Läs också:

Diskussion om artikeln