Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Transportarbetsgivare vill narkotikatesta förare

Från 2013
Uppdaterad 29.11.2013 08:40.
Man som tänder en joint.
Bild: Etienne Ansotte / EPA

En del arbetsgivare vill att det ska bli lättare att göra slumpmässiga narkotikatest på arbetsplatserna.

Behovet av testen sägs vara särskilt stort inom transport- och utrikeshandeln, rapporterar Yle Nyheter.

Men på fackcentralen FFC är man av annan åsikt. Där uppfattas testen som integritetskränkande.

Arbetsgivarna förstår inte det fackliga motståndet. De pekar på att det redan nu är tillåtet att blåstesta chaufförer utan särskild anledning.

- När det gäller alkohol har vi blåstest regelbundet oregelbundet, så varför skulle inte samma gälla för narkotikatest, säger personalchef Jussi Mertanen vid Helsingfors Busstrafik Ab. Mertanen framhåller att hans bolag har nolltolerans när det gäller rusmedel.

En grupp arbetsgivare tycker att nuvarande lagstiftning om narkotikatestning av personal är ologisk och besvärlig. Vid nyanställning kan arbetsgivaren be att personen narkotikatestas. Men redan anställda får man testa bara om det finns motiverade skäl att misstänka att de är påverkade av narkotika eller knarkberoende på ett sätt som försämrar arbetsinsatsen.

Överläkare Jan Schugk vid näringslivets intresseorganisation EK pekar på flera skäl till att bredda narkotikatestningen.

- Ett skäl är trafiksäkerheten. Man försäkrar sig om att ingen arbetar under påverkan av narkotika.

- Ett annat skäl hänger samman med den internationella handeln. Kundföretagen utomlands kan förutsätta att den finländska leverantören har rätt att slumptesta anställda, förklarar Schugk.

Utan den här möjligheten kan affärerna gå i stöpet. Utomlands förstås man inte alltid att lagstiftningen i Finland sätter stopp för slumpmässiga narkotikatest.

FFC nej till att utvidga narkotikatesten

Fackcentralen FFC tycker att nuvarande lagstiftning väl räcker till.

- Då när lagen stiftades vägde vi olika alternativ mot varandra och kom till det här resultatet. Vi ser ingen anledning att ändra på lagstiftningen, säger FFC:s jurist Anu-Tuija Lehto.

Hon menar att narkotikatesten går in på den personliga integriteten, och därför är det bra att det krävs motiverade skäl att genomföra testen på arbetsplatserna.

- Man tar blodprov och salivtest. Det är något helt annat än att blåsa i en alkometer.

Lahto får regelbundet frågor om man borde gå med på narkotikatestning då man anställs eller redan är i arbete.

- Man behöver inte acceptera något test alls, men det är en annan sak vilka konsekvenserna i så fall blir. Det kan hända att man då inte får jobbet. Arbetsgivaren har också rätt att ge en varning eller säga upp arbetsavtalet, beroende på vilket arbete eller vilken situation det är fråga om.

Diskussion om artikeln