Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Talvivaara företagssaneras - men Sotkamo får vänta

Från 2013
Uppdaterad 05.12.2013 11:32.
Bild: Talvivaara

Talvivaara har beviljats företagssanering - men det bolag som sköter gruvan i Sotkamo måste komma med tilläggsutredningar. Bolagets vd Pekka Perä säger sig vara nöjd med lösningen och aktien har stigit på börsen i dag.

Företagssanering – vad är det?

  • Målet med en företagssanering är att trygga ett skuldsatt företags livsdugliga verksamhet.
  • Det sker genom att sanera den livsdugliga verksamheten, säkerställa förutsättningarna för den och åstadkomma en skuldreglering (de som lånat pengar till företaget avstår från att kräva hela lånet tillbaka).
  • Ett saneringsförfarande kan påbörjas om minst två långivare som representerar minst en femtedel av de kända skulderna kräver det, företaget hotas av betalningsoförmåga eller redan saknar betalningsförmåga.
  • Företaget kan inte själv besluta om saneringen utan måste anhålla om den av tingsrätten.
  • Domstolen bestämmer ett saneringsprogram som företaget måste följa.
  • Skillnaden mellan en sanering och en konkurs är att företaget vid en sanering själv behåller rätten att bestämma över sin verksamhet. Vid konkurs övergår bestämmanderätten till en konkursförvaltning.
  • Vid en företagssanering utnämns en utredare. Under saneringen måste företagets ägare och ledning begära utredarens samtycke i beslut som är avgörande för affärsverksamheten.
  • Under saneringen är företaget i betalnings och indrivningsförbud. De som lånat pengar för saneringen innan den inleddes kan inte kräva tillbaka sina pengar så länge saneringen varar.
  • Då företaget som saneras uppfyller sin betalningsskyldighet enligt saneringsprogrammet, befrias det från att betala de skulder som överskrider det belopp som fastställts i programmet.
  • Saneringsprogrammet är i kraft tills de skyldigheter som fastställts i programmet har uppfyllts.

Det är alltså moderkoncernen Gruvaktiebolaget Talvivaara som i det här skedet blir föremål för sanering. Sotkamo-bolaget får tid på sig till den 18 december för att komplettera sin ansökan om företagssanering.

Det är oklart om Sotkamo-gruvan kan få en tillräckligt stor del av borgenärerna bakom sig. Den belgiska zinkjätten Nyrstar, som har över 230 miljoner euros fordringar på Talvivaara, meddelade nyligen att bolaget inte kan stöda en ansökan om företagssanering.

Talvivaara lämnade in sin saneringsansökan till Esbo tingsrätt den 15 november.

Själva gruvaktiebolaget Talvivaara beviljas sanering eftersom villkoren uppfylls. Två borgenärer bör stöda en företagssanering - totalt ska svara för minst en femtedel av fordringarna.

Perä är nöjd

Talvivaaras vd och storägare Pekka Perä är nöjd med Esbo tingsrätts beslut.

- Det är det bästa möjliga i den här situationen. Vi är nöjda över att läget normaliseras en aning. Nu kan vi på riktigt koncentrera oss på att lösa situationen, säger han.

Perä tror på en företagssanering också för Sotkamogruvan. Vi har haft våra problem, men vi har jobbat hårt hela året, säger Perä till Yle.
Läs också:
"Nyrstar vill kanske köpa Talvivaara"
Nytt bakslag för Talvivaara
Talvivaaras öde kan beseglas i dag