Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bra att hjärtkirurgin läggs ner, säger huvudförtroendemannen

Från 2013
Uppdaterad 02.03.2018 23:20.
Huvudförtroendeman Kim Berg på Vasa centralsjukhus.
Bildtext Kim Berg säger att nedläggningsbeslutet var det bästa alternativet
Bild: Yle/Sarah Groop

Det var bra att man beslöt att lägga ner hjärtkirurgin vid Vasa centralsjukhus. Det säger huvudförtroendeman Kim Berg.

Berg ser på saken ur personalens synvinkel och då var en nedläggning den bästa lösningen. Både arbetstagare och arbetsgivare har haft samma åsikt som sjukvårdsdistriktets styrelse, alltså att avsluta verksamheten.

Alternativet hade varit att bland annat gå in för permitteringar och vikariestopp för att försöka nå de aviserade sparkraven på 3,6 miljoner euro.

- Då hade vi tvingats stänga någon avdelning - med mindre personal får man mindre gjort, säger Berg.

Sist och slutligen hade patientvården måst trappas ner. I fråga om specialsjukvården hade fler patienter måst skjutsas till Tammerfors

Vårdformerna utvecklas

Debatten kring hjärtkirurgins vara eller icke vara vid VCS har varit livlig, rentav passionerad. Många röster har hörts för ett bevarande och det har sagts att en nedläggning vore ett dråpslag mot tryggheten i Österbotten. Sjukvårdsdistriktet har tagit hjälp av medicinska experter för att argumentera för en nedläggning.

Enligt Kim Berg har många saker förändrats efter att hjärtkirurgin i Vasa startades upp (i början av 1990-talet). Numera är det inte så många patienter som behöver hjärtkirurgin.

- Hjärtteamet som vi har här sköter om 95% av patienterna som behöver akut hjälp. Världen ändras och sättet som vi sköter patienterna ändras hela tiden, säger Berg.

Enligt Kim Berg är det viktigt att sjukhuset bevarar sin konkurrenskraft och behåller sin status som dejourerande sjukhus. Därför behövs resurserna som nu används för hjärtkirurgin för andra vårdformer.

- En sak som vi har planerat är att vi skulle ha åtminstone ett kirurgteam som skulle operera dygnet runt - för att bemanna operationssalen dygnet runt behövs hjärtkirurgipersonalen.

Läs också: Hjärtkirurgin stänger i Vasa