Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Studie: Tjernobyl ledde inte till fler cancerfall

Uppdaterad 29.11.2013 14:17.

Reaktorkatastrofen i Tjernobyl vållade i Finland oro för fler cancerfall. En omfattande studie visar nu att oron var obefogad.

Strålningen efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 tycks inte ha påverkat cancerstatistiken i Finland. Det framgår av en omfattande studie av 3,8 miljoner finländares hälsa. Undersökningen har utförts av Strålsäkerhetscentralen, Finlands Cancerregister, Tammerfors universitet samt Institutet för hälsa och välfärd.

Det är känt att strålning framför allt ökar risken för leukemi, sköldkörtelcancer och bröstcancer. Men enligt studien har de här cancertyperna inte blivit vanligare i de befolkningsgrupper i Finland, som blev mest utsatta för strålning från Tjernobyl.

Inte heller noteras några skillnader mellan åldersgrupperna vad gäller sjukdomsbenägenhet, även om man sedan tidigare vet att yngre åldersgrupper är mer känsliga för strålning.

Den enda anmärkningsvärda observationen gällde de kvinnor, som fått de största doserna strålning. Hos dem verkade koloncancer ha blivit allmännare. Forskarna tror ändå att sambandet är en ren tillfällighet, eftersom observationen inte bekräftar resultaten från tidigare forskning.

Enligt studien var Tjernobylkatastrofens inverkan på cancerfallen i Finland så försumbar, att den inte kan mätas. Studien bekräftar också tidigare, teoretiska kalkyler, enligt vilka verkningarna var obetydliga.

Studien har publicerats i den vetenskapliga publikationen International Journal of Cancer.