Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Ridskola hoppas på nystart

Från 2013
Bildtext Enhetschef Tomas Björkroth med Ginger.
Bild: Yle/Monica Forssell

Axxell Brusaby hoppas fortfarande på att någon annan ska ta över ridstallet Pegasus i Kimito.

Ett par förfrågningar har det enligt enhetschef Tomas Björkroth kommit från personer som skulle vara villiga att ta över ridskolan, men förhandlingarna är ännu på hälft.

Svårt att få ridskolan att gå runt

Bildtext Skrutte och Golden Boy.
Bild: Yle/Monica Forssell

För Axxell Brusaby har Pegasus ridstall under de senaste åren varit ekonomiskt betungande och enligt enhetschef Tomas Björkroth har ridstallet inte heller i tillräckligt hög grad anknutit till den utbildning som erbjuds vid Axxells naturbruksenhet Brusaby och därför har man valt att lägga ner verksamheten.

Vill någon annan bedriva ridskoleverksamhet i Pegasus utrymmen är Axxell ändå intresserat av att hyra ut stall, manege och hästar.

Björkroths uppskattning är att ett litet stall som Pegasus borde erbjuda mer än bara vanliga ridlektioner för att vara attraktivt och få verksamheten att löna sig.

- Kortkurser eller veckoslutsläger kanske skulle löna sig.

Vad händer med hästarna?

För många ryttare innebär ridning mycket mer än bara en motionsform och många av Pegasus kunder funderar nu på hur det går för hästarna om ridskolan inte tas över av någon annan.

Bildtext Pegasus ridskola har bland annat en ganska ny manege.
Bild: Yle/Monica Forssell

- Då vi talar hästar väcker det mycket känslor men inom ridskoleverksamhet anses det oetiskt att sälja en häst som på grund av ålder eller sjukdom inte längre kan jobba inom undervisning. Det är helt enkelt mera ansvarsfullt att avliva än sälja vidare gamla och sjuka djur, förklarar Tomas Björkroth.

Av Pegasus åtta hästar är två så pass åldersstigna och sjuka att de enligt Björkroth måste avlivas medan de övriga hästarna fortsätter som ridhästar antingen vid Axxell Brusabys undervisningsstall eller vid Pegasus om det blir en fortsättning.

Björkroth poängterar att beslutet att avliva de hästar som inte kan fortsätta som ridskolehästar inte har något med stängandet av ridskolan att göra.

Ungefär fyrtio personer i olika åldrar rider i dag vid Pegasus och för dem försöker Brusaby nu erbjuda lektioner i normal ordning ända till året slut.