Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Personal rådlös över skolkande elever

Från 2013
Ströhö
Bildtext Arkivbild.
Bild: YLE/Stella Brunberg

Skolkuratorerna i Borgå ser ett oroväckande fenomen bland högstadie-eleverna: skolkandet ökar och allt yngre elever är frånvarande utan lov. Också sjukfrånvarona och förseningarna ökar.

Majoriteten av eleverna trivs fortfarande bra i skolan, berättar skolkurator Leena Perokorpi vid Linnajoen koulu. Det som oroar henne är att allt yngre elever, till och med sjundeklassister, tar efter äldre syskon och kompisar och blir borta från skolan.

Den statistik som Perokorpi skrivit ut ur skolans Wilma-system talar sitt karga språk: både antalet sjukfrånvarotimmar och förseningar har ökat. Problemen är större i vissa klasser och också i dem har frånvarotimmarna ökat sen i fjol. Men vad beror de dystra siffrorna på?

- Ja-a, det skulle man bara veta, säger Perokorpi uppgivet. Nog håller vi ju reda på dem och har möten, pratar med föräldrarna... Men kanske det inte är så viktigt att gå i skolan, en sådan "hällä väliä"-attityd.

Den nonchalanta attityden märks i skolan på det sättet att antalet elever som redan varit över 60 timmar borta den här hösten har ökat. Enligt Perokorpi säger många att de varit sjuka. Många elever undviker prov och har av någon orsak inte läst sina läxor.

Perokorpi ser allvarligt på problemet.

- Det är nog hemskt om de här siffrorna stiger hela tiden, för vi har nog ganska lite konster här i skolan. Vi kan prata med dem och föräldrarna, men det räcker inte.

Allt fler frånvarotimmar godkänns av föräldrarna i Wilma-systemet. Hurudant ansvar har då föräldrarna?

- Inte kan jag säga att föräldrarna är skyldiga till det här. De är stora barn redan, om de blir hemma på morgonen vet kanske föräldrarna inte om det. Och nog har barnen konster att vara sjuka till och med.

Föräldrarna är i samma situation som personalen - de vet inte vad de ska göra.