Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Forskare: "Svenska försvarets slagkraft utplånad"

Från 2013
Uppdaterad 29.11.2013 21:50.
Bildtext Sverige har goda flygplan, men den övriga försvarsförmågan är det sämre ställt med.

Svenska försvaret är nu i så eländigt skick, att det inte längre kan fullgöra sin uppgift. Forskaren Charly Salonius-Pasternak rekommenderar att svenskarna inleder samarbete med Finland och utreder följderna av Natomedlemskap.

Det svenska försvarets svaghet är en säkerhetsrisk för hela Östersjöområdet, konstaterar forskaren Charly Salonius-Pasternak vid Utrikespolitiska institutet. Enligt honom förmår Sverige inte längre försvara sitt territorium.

Sverige har nu sänkt försvarsanslagen till den grad, att de olika försvarsgrenarna förlorat det mesta av sin kapacitet, skriver Salonius-Pasternak i insitutets publikation.

Den svenska armén är i praktiken utraderad, till och med flottans modernaste fartyg saknar luftvärn, och också landets luftförsvar i övrigt är så gott som avskaffat. Sverige har bra stridsflygplan, men de förmår inte angripa markmål över stora avstånd, räknar Salonius-Pasternak upp.

Inkonsekvens mellan retorik och förmåga

Till följd av utvecklingen råder det nu svår inkonsekvens mellan Sveriges försvarspolitiska tänkande och den faktiska försvarsförmågan. Sverige har förbundit sig att stöda sina grannländer militärt om de utsätts för angrepp. Men Salonius-Pasternak säger att Sverige för ögonblicket har så lite soldater, att det inte kan bli tal om att skicka dem utomlands.

Sverige räknar självt alltmer med att få hjälp från utlandet, i händelse att landet angrips. Det är en ytterst riskabel politik, skriver Salonius-Pasternak. Dessutom saknar Sverige förmåga att ta emot hjälp, även om sådan står att få.

Sverige har sedan gammalt setts som en stark stabiliserande faktor i Östersjöområdet. Nu har landet i stället förvandlats till en vållare av instabilitet i säkerhets- och försvarspolitiskt hänseende, anser forskaren.

Charly Salonius-Pasternak föreslår att Sverige till att börja med ordnar med ordentlig finansiering av sin försvarsreform, och därefter inleder samtal med Finland om gemensamma försvarslösningar, åtminstone vad gäller mer kostsamma satsningar. Han föreslår att en expertgrupp gör upp en plan för ett gemensamt svensk-finskt försvar.

Salonius-Pasternak skriver också att Sverige åtminstone borde låta utreda följderna av ett eventuellt medlemskap i Nato. Finland borde i sin tur ta lärdom av Sveriges situation, menar han.

Diskussion om artikeln