Hoppa till huvudinnehåll

Sluta panta

Stärk din egen självbild

Från 2013
Bild: YLE

Idag skall vi tala om självbild. Till att börja med behöver vi definiera vad självbild innebär och står för. Många gånger blandas begreppet ihop med självkänsla och självförtroende, så vad betyder självbild egentligen?

Cajsa Tengblad, som skrivit boken Självbild definierar begreppet så här: Ordet självbild består av två olika delar, ”själv” och ”bild”. ”Själv” har med den egna personligheten att göra, medan ”bild” handlar om min föreställning om eller syn på olika företeelser. Självbild = min syn på mig själv.

Självförtroende i sin tur handlar om vad jag tror jag klarar av och presterar, saker jag gör. Självkänsla innebär hur jag känner inför och hur jag värderar mig själv.
Så hur beter sig en person med god självbild? Enligt Cajsa Tengblad är det en person som känner till sig själv, är medveten om sina styrkor och svagheter, möjligheter och begränsningar. Det är även en person som lägger värde i sig som person, inte i prestationer och saker man åstadkommer och gör. Dessvärre är det inte alla gånger så lätt att ta sig så här långt och man behöver ofta jobba med sin självbild.

Cajsa själv har jobbat med tio livsstrategier för att stärka sin egen självbild. Du hittar dessa livsstrategier nedan, bekanta dig med dem och kom och diskutera dessa med Sluta panta-handledarna på chatten må-ons och lö kl.19-22.

1. Var sann mot dig själv – stanna upp ibland och fråga: ”Vad längtar jag efter? Vad tänker jag? Vad vill jag? Vad känner jag?”
2. Var rädd om dina relationer – ensam är inte stark.
3. Var kreativ i stället för destruktiv – vänd problem utåt i stället för inåt.
4. Var snäll mot dig själv – prioritera, sätt gränser, våga säga nej, tänk goda tankar om dig själv.
5. Stoppa i dig sådant som är nyttigt – tänk på vad du fyller din kropp med.
6. Var med och påverka – reagera och agera, våga göra din röst hörd.
7. Våga drömma – ta ett steg i taget för att drömmen skall bli verklighet.
8. Gör bra saker för andra – den som ger till andra får mycket tillbaka.
9. Förlåt dig själv och andra – förlåtelse gör det möjligt att gå vidare.
10. Ge dig själv utrymme – våga göra det du vill.

Källa: Tengblad, Cajsa (2009) Självbild. Ett lärande material upplevt och framfört av Cajsa Tengblad. Rydheims Tryckeri AB.