Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Märklig regering vi har!"

Från 2013
Kaj Lindholm och Karl-Gustav Pihlström måndagssnackade 2.12.
Bildtext Kaj Lindholm och Karl-Gustav Pihlström tyckte till måndagen den andra december.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Regeringens strukturpaket med både förlängd läroplikt och sparlista för kommunerna engagerar Karl-Gustav Pihlström och Kaj Lindholm i måndagssnack. Men även färre sopterminaler och en gymnasieflytt i Ekenäs klurar snackarna på.

Programmet är inte längre tillgängligt
Yle Västnyland: Måndagssnack 02.12.13 Del 1 - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)
Programmet är inte längre tillgängligt
Yle Västnyland: Måndagssnack 02.12.13 Del 2 - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Radio Vega Västnyland: Måndagssnack den andra december del 1

Programmet är inte längre tillgängligt

Radio Vega Västnyland: Måndagssnack den andra december del 2

Programmet är inte längre tillgängligt

Regeringens strukturpaket innebär bland annat att gymnasierna och yrkesskolorna ska bli färre. Karl-Gustav Pihlström, före detta rektor vid högstadiet i Ekenäs, tror att det finns ett svenskt och ett finskt gymnasium i Raseborg i framtiden. Men exakt var dessa kommer att finnas är han inte säker på.

Att det bara finns två gymnasium i framtiden tror Kaj Lindholm att bara är en spådom. Men Lindholm frågar sig istället - vad händer med Hangö?

- De behöver sitt gymnasium, men det är ett litet ett, konstaterar Lindholm.

- Men naggande gott, inflikar Pihlström och hänvisar till de goda resultaten som studerande i Hangö gymnasium får år efter år i studentexamen.

Varför längre läroprikt?

Båda måndagssnackarna kan inte förstå varför regeringen vill förlänga läroplikten till 17 år.

- Det finns så många skoltrötta ungdomar som väntar på att slippa gå i högstadiet, konstaterar Pihlström med många års erfarenhet som rektor i EHS.

Kaj Lindholm påminner ändå att mycket som regeringen kommer med endast är riktlinjer.

- Märklig regering vi har, säger Lindholm och läser upp ett citat av Svenska folkpartiets ordförande Carl Haglund från tidningen Hufvudstadsbladet där Haglund berättar att servicen inte försämras i märkbar grad trots strukturpaketet.

- Om servicen inte försämras, varför har det tagit så förskräckligt långt tid att rita upp de här riktlinjerna? frågar sig Lindholm.

Minskade sopterminaler är ingen bra idé

Även miljöministeriets förslag om att minska antalet sopterminaler skapar debatt i studion. Karl-Gustav Pihlström förstår ändå varför ministeriet vill att ansvaret för sopor går över från kommun till producenter.

- Vi har oss själva att skylla. Det kommer regelbundet information till alla hushåll om hur man ska återvinna, men likaväl så sätts en massa saker som inte hör dit på terminalerna.

Ta luftproblem på allvar!

Ekenäs gymnasium föreslås flytta till gamla sjukvårdsskolan på Raseborgsvägen för att lokaliteterna på Rosenvägen planeras ge plats för 8 dagisavdelningar. Många personer vill inte att gymnasiet flyttar.

- Människor är alltid skeptiska inför förändringar, konstaterar Karl Gustav Pihlström.

Orsaken till att en del elever och lärare inte vill flytta är för att redan nu är en del av gamla sjukvårdsskolan inte i användning för att inomhusluften är så dålig. Kaj Lindholm påminner om att man måste ta problem med inomhusluft på allvar.

- Det är ett problem om man förstår unga eller gamla människors hälsa, poängterar Lindholm.

Effektivera!