Hoppa till huvudinnehåll

Fixa högskolan

För mycket undervisning går på engelska vid sjöfartsutbildningen i Åbo

Från 2013
Uppdaterad 05.12.2013 17:53.
Sjöfartsstuderande Eriks Skrifvars i Åbo
Bildtext Elias Skrifvars tycker att studerande på svenska linjen borde få skriva skriftliga arbeten på svenska om de vill.
Bild: Yle/Carmela Johansson

Många kurser vid Yrkeshögskolan Novias sjöfartsutbildning i Åbo går på engelska trots att utbildningen är svenskspråkig.

Per-Olof Karlsson är ansvarig utbildningschef för sjöfartsutbildningen vid Novia i Åbo
Bildtext <strong>Per-Olof Karlsson</strong> är utbildningschef vid sjöfartsutbildningen i Åbo.
Bild: Yle/Carmela Johansson

Det tipsar några sjöfartsstuderanden och tidigare sjöfartstuderanden via Fixa högskolan.

- Yrkesämnen klarar man av att studera på engelska, men fysik, kemi och matematik är mycket tyngre att studera på engelska. Om man sedan också måste skriva det skriftliga arbetet på engelska så blir det mera jobb, säger sjöfartsstuderanden Justus Berg.

Även sjöfartstuderanden Elias Skrifvars tycker att det är bra att den yrkesrelaterade undervisningen går på engelska eftersom det oftast är engelska som används i branschen. Men när det gäller tenter eller skriftliga arbeten är det mycket tyngre att skriva dem på engelska.

- De flesta lärare brukar godkänna att man svarar på svenska i proven om man går den svenska linjen. Men vi har även haft sådana kurser där lärarna inte har varit så flexibla utan man måste skriva på engelska. Det tycker jag personligen att är fel eftersom vi går på en svenskspråkig linje, säger Skrifvars.

För tillfället går mellan 30 och 40 procent av den svenskspråkiga sjöfartsutbildningens kurser på engelska. Orsaken till det är delvis en resursfråga men också en praktisk lösning så att de studerande lär sig engelska som de sedan behöver i arbetslivet. Om kursen går på engelska kompenseras de studerande så att de inte behöver gå lika många språkkurser i engelska.

- Vi uppmuntrar förstås de studerande att använda engelska, men nu är kutymen den att lärarna tillåter att man får skriva tentsvar på svenska. Diskussionerna i klassen måste däremot gå på engelska så att alla förstår, säger Per-Olof Karlsson, som är ansvarig utbildningschef för sjöfartsutbildningen i Åbo.

När det gäller allmänna ämnen som matematik och fysik medger Karlsson att de kanske borde tänka om.

- Det här är en fråga som vi diskuterat och linjelärarna är också av den åsikten att det skulle vara bättre att de kurserna skulle gå på svenska. Så det förändras kanske i framtiden, säger Karlsson.

Läs också: