Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

E-mattebok kan förbättra gymnasieelevers matematikkunskaper

Från 2013
Uppdaterad 04.12.2013 08:31.
Bildtext Den elektroniska matematikboken finns tillgänglig på nätet från och med januari 2014
Bild: Julia Holmvik/YLE

Enligt årets Pisa-undersökning har finländska 15-åringars matematikkunskaper klart försämrats jämfört med tidigare år. Även gymnasieelevernas mattekunskaper dalar. Kan en elektronisk matematikbok vara lösningen på de finländska elevernas dalande matematikkunskaper?

Det tror i alla fall de matematiklärare som har deltagit i det EU-finansierade projektet E-math.

Mia Peltomäki, matematiklärare från Kerttuli gymnasium i Åbo, tror att orsaken till de dalande kunskaperna i matematik är att vi i dagens samhälle vill få allting serverat för oss snabbt och enkelt. Peltomäki tror att bristen på tålamod har försämrat elevernas matematikinlärning.

- Eleverna vill att det ska vara lätt att få fram lösningarna i matematiken. De vill inte göra ett så noggrant arbete. Jag tror att det är en gemensam trend i vårt samhälle att vi vill slippa så lätt undan som möjligt. Matematik innebär arbete. Man slipper inte lätt undan, säger Peltomäki.

Bättre resultat i klassen med e-boken

Peltomäki har deltagit i det EU-finansierade projektet E-math, som har utvecklat en elektronisk matematikbok för att underlätta undervisningen i matematik. Hon har använt den elektroniska matteboken i sin undervisning i två år och sett förbättrade resultat i klassen. Lärarna har bättre koll på vad eleverna har lärt sig och upptäcker snabbare när det blir problem. Eleverna tycker att det är roligt att få använda dator i undervisningen och förstår bättre logiken bakom de matematiska ekvationerna.

- Med e-matteboken, som stöder användningen av strukturella härledningar i matematikundervisningen, kan eleverna inte fuska sig till svaren. E-matteboken kräver nämligen att eleverna skriver ut alla ekvationer steg för steg, vilket hjälper dem att förstå lösningen bakom svaret, säger Peltomäki.

25 Forskare ligger bakom böckerna

E-matteboken är resultatet av 25 forskares arbete från Åbo Akademi och Åbo Universitet. Ralf Back, professor i datavetenskaper vid Åbo Akademi och projektledare för E-math, tror att en elektronisk mattebok kan vara svaret på hur vi ska höja kunskaperna och motivationen i matematiken bland gymnasieeleverna.

- Den genomgående feedback vi får är att eleverna upplever att de förstår matematiken bättre. Vi har fått goda resultat när e-matteboken har använts i klasserna. Eleverna hänger bättre med på föreläsningarna och de upplever att de enklare kan hitta fel i sina matematiska argumenteringar, säger Back.

Böckerna gratis på nätet

Sammanlagt 1000 gymnasieelever från Finland, Estland, Åland och Sverige har testat e-böckerna i undervisningen. E-math projektet tar slut vid årsskiftet och de elektroniska kursböckerna, som är ämnade för första årets gymnasieelever, finns gratis tillgängliga på internet från och med januari 2014. Matematikböckerna är webbläsarbaserade och kan användas på vilken dator som helst, även utan internetanslutning.