Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Motorvägsbygget Forsby-Kotka en vinnare

Från 2013
marknadsbackstunneln

Tidningen Rakennuslehti har valt motorvägsprojektet Forsby-Kotka till vinnare i tävlingen om årets byggarbetsplats.

Entreprenör för projektet är konsortiet Pulteri. Det är första gången i tävlingens historia som vinnaren utsågs utan omröstning. Enligt juryn har tidsplanerna och produktionsstyrningen genomförts utmärkt tack vare livscykelmodellen. Juryn berömde dessutom personerna i konsortiet för ett utmärkt samarbete.

Motorvägen är en del av den internationella Europavägen E18. Den cirka 53 kilometer långa sträckan mellan Forsby och Kotka började byggas i november 2011 och förväntas vara helt och hållet färdig i slutet av 2015. I projektet ingår att bygga om den nuvarande motortrafikleden till motorväg från Forsby till Lovisa och att bygga ny motorväg från Lovisa till Kotka.

Serviceavtalet mellan Trafikverket och Vägbolaget Riksväg 7 Ab sträcker sig ända till 2026 och omfattar utöver själva byggandet också drift och underhåll samt finansiering av vägen.

På byggarbetsplatsen Forsby-Kotka finns också många miljömässigt speciella platser. Byggarbetsplatsen är en del av projektet Grön motorväg, där byggandet sker med beaktande av miljön.

Ett bra exempel på viktiga miljövärden är den fridlysta tjockskaliga målarmusslan som förekommer på byggarbetsplatsen. Trafikverket kommer att låta göra en uppföljning av vattendraget och den tjockskaliga målarmusslans fortbestånd under hela byggnadstiden.

På basis av den undersökning som gjordes om musslan sommaren 2013 har man inte kunnat observera några förändringar som beror på brobyggplatserna.

Vägprojektet Forsby-Kotka är just nu den största pågående vägentreprenaden i Finland.