Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Optimism i Pedersöre

Från 2013
Uppdaterad 04.12.2013 16:36.
Pedersöre kommungård
Bild: YLE

Vi har all orsak att vara nöjda. Det slår styrelseordförande Henrik Sandberg fast när budgetförslaget presenterades i dag. Pedersöre har landets lägsta arbetslöshet, bra timresurs i skolan,
ungdomarna är bland de mest nöjda i landet och företagen går bra. Det enda större tvisteämnet kan bli Lappfors daghem.

Programmet är inte längre tillgängligt

Runt en halv miljon för ett nytt daghem i Lappfors blev nämligen för mycket för kommunstyrelsen. Istället beslöt man att det får räcka med 150.000 euro för en renovering av det gamla daghemmet. Servicen blir ju ändå kvar, säger styrelseordförande Sandberg. Förslaget kan vålla en del diskussion eftersom en arbetsgrupp talat för ett nybygge.

Det är en återhållsam investeringsbudget kommunstyrelsen presenterar. Största investeringen blir 700.000 euro i renoveringen och tillbyggnaden av huvudbiblioteket i Bennäs, men för att få spaden i jorden krävs att förvaltningsdomstolen avgör ett besvär till kommunens förmån. Det är också osäkert om man kommer igång med bygget av en lätt trafikled mellan Sandsund och Bennäs. Finansieringen samt användningen av aska från Alholmens kraft är olösta problem. Forsby skola får 300.000 euro för ny fasad, och Pedersheim 180.000 för kylning, ventilation och nytt tak. Lägg till en miljon för kommunalteknik och mindre summor för bland annat skolgårdar, och nettoinvesteringen slutar på 3,3 miljoner euro nästa år.

Jämfört med 2012 är det en neddragning på drygt tre miljoner och drygt 2 miljoner mindre än i årets budget. Men så har staten skurit ner på statsandelarna och för att inte kommunens skuld ska skjuta i höjden drar kommunstyrelsen ner på investeringarna. Nästa år ökar nettoskuldsättningen med 1,4 miljoner till 2 389 euro per invånare. Årsbidraget täcker nästan 60 procent av investeringarna.

Prognosen för nästa år är nu ett nollresultat. Styrelseordförande Henrik Sandberg kallar budgeten återhållsam men servicebevarande.

Någon skattehöjning har inte varit aktuell. Skatten höjdes ifjol till 20,5 procent och på den nivån förväntas den bli i flera år.

Precis som i Nykarleby nämner man inte heller i Pedersöre den kommande fusionsutredningen när man presenterar budget och ekonomiplan. Båda kommunerna planerar sin ekonomi och framtid utifrån att man ska fortsätta som en självständiga kommuner.

I Pedersöre kommer budgetförslaget upp i kommunfullmäktige på måndag.