Hoppa till huvudinnehåll

Fixa högskolan

Tentfrågor på obegriplig svenska förargar vid universiteten

Från 2013
Uppdaterad 19.05.2021 12:38.
Bild: Yle/Alexander Uggla

Översättningen av tentfrågor från finska till svenska haltar, tycker flera studerande som kontaktat Fixa högskolan. Ibland är språket så dåligt att det är svårt att förstå frågorna vid de tvåspråkiga universiteten.

Studerande vid tvåspråkiga Helsingfors universitet har rätt att skriva tenter på svenska. De svenskspråkiga frågorna ska man be om på förhand.

– Om frågorna är så här dåligt översatta så undrar man hur examinatorn ska förstå mina svar på svenska, säger studeranden Ylva Hellgren.

Ylva Hellgren, magisterstuderande vid statsvetenskapliga fakulteten, skrev i lördags en såkallad nättent. Det innebär att hon under fyra timmar skulle svara på frågor hemifrån utgående från kurslitteraturen. När frågorna dök upp på datorskärmen förstod hon först ingenting.

– Som tur fick jag frågorna också på finska, annars hade frågorna varit helt obegripliga. Det skulle ha blivit en enda gissningslek, säger Ylva Hellgren.

Den första frågan löd: ”Pä vilket sätt Ryan & Deci motivation anknyter till olika motivation begrepp presenteras i Forgas bok”. De övriga frågorna var lika kryptiska – kolla om du själv skulle förstå dem.

– Om en föreläsare inte kan svenska så borde han eller hon ju be någon annan översätta. Till och med Google Translate skulle klara det bättre i det här fallet, säger Hellgren.

Saknar termer på svenska

Flera universitetsstuderande har hört av sig till Fixa högskolan om svenska översättningar av tentfrågor som gränsar till det oförståliga, och svenska tentfrågor som ibland uteblivit helt.

– Fiktiva rättsfall på minst en sida har inte alltid varit översatta till svenska. Det är ju inte fråga om att man inte skulle förstå dem då vi till 95 procent läser tentlitteratur på finska. Men vi är berättigade till översättningarna och det underlättar att få de rätta termerna på svenska, skriver en studerande vid juridiska fakulteten.

– Det är en fråga med en rättsskyddsaspekt. Vi behöver få veta om de enskilda fallen så att vi kan ta problematiken till fakulteten, säger Harms-Aalto.

Även vid det tvåspråkiga Aalto-universitetet har studerande rätt att använda svenska i skriftliga och muntliga tenter, förutom vid finska Handelshögskolan.

– Fast man per e-post ber om frågor på svenska två veckor före så glömmer lärare ofta bort att göra en översättning, eller så blir det en oförståelig utskrift från Google Translate, skriver en Aalto-studerande till Fixa högskolan.

Fråga om rättsskydd

Utvecklingschef Martina Harms-Aalto vid Svenska ärenden vid Helsingfors universitet ser allvarligt på att tentfrågornas kvalitet på svenska varierar så pass mycket.

– Det får inte vara såhär. Det är en fråga med en rättsskyddsaspekt. Vi behöver få veta om de enskilda fallen så att vi kan ta problematiken till fakulteten, vilket vi har gjort några gånger, och fråga hur de tänker åtgärda saken, säger Harms-Aalto.

Ylva Hellgren skulle svara på följande frågor. Förstår du dem utan de finska frågorna?

Grafik.

Ylva Hellgren har inga problem med finska, men är mest oroad för bedömningen av det provsvar hon skrev på svenska.

– Om frågorna är så här dåligt översatta så undrar man hur examinatorn ska förstå mina svar på svenska. Om en examinator inte förstår det man skrivit så är det ju svårt att få ett bra vitsord och att prestera bra, säger Hellgren.

– Det är en alldeles berättigad fråga, kommenterar Harms-Aalto.

Fixa högskolan

  • Den här artikeln är en del av Svenska Yles första öppna granskning Fixa högskolan
  • Vi synar de svensk- och tvåspråkiga yrkeshögskolorna och universiteten i Finland under två veckors tid (25.11-5.12)
  • En öppen granskning innebär att du kan delta genom att dela, diskutera och tipsa
  • Vi jobbar utgående från publikens tips med öppna arbetsmetoder. Vad i din högskola tycker du att vi borde titta närmare på?
  • Läs mer om granskningen och tipsa oss på svenska.yle.fi/fixahogskolan
  • Följ med hur vi arbetar på facebook och twitter @fixahogskolan #fixahögskolan
  • Med hjälp av Studieräknaren kan du jämföra bland annat lön, arbetslöshet och studietakt vid din utbildning.

– Vid vissa fakulteter ger man alltid frågorna på tre språk så att man ska kunna jämföra dem. Men vissa fakulteter är mer principiella: har studeranden bett om frågorna på svenska så får han eller hon dem på svenska och inget annat språk. Man kan fundera om det borde vara mer enhetligt, tillägger hon.

Så överklagar man bedömningen

Hur ska en studerande gå till väga om han eller hon är orolig för att examinatorns kunskaper i svenska inte räcker till för att bedöma ett svenskspråkigt tentsvar?

Först ska man vända sig till examinatorn och be om motiveringar för bedömningen. Man har rätt också till en skriftlig motivering.

Därefter kan man vid behov föra saken vidare till universitetets rättsskyddsnämnd, som består av professorer, lärare och studerande. I så fall ska man skicka en fritt formulerad skrivelse, på svenska eller finska, om varför man vill att bedömningen ska omvärderas till universitetets diarium. Examinatorns skriftliga motivering ska bifogas.

Rättsskyddsnämnden sammanträder omkring sju gånger per år och ber om expertutlåtanden vid behov.

– Varje år behandlar vi omkring tio fall som berör bedömningen av tenter. Men jag minns inte ett enda fall som skulle gälla felaktiva översättningar, säger Hannele Markkanen, jurist för studieärenden vid Helsingfors universitet.

Hon medger att tröskeln kan vara hög för en studerande att ifrågasätta sin examinators bedömning.

– Det är sant. Jag har funderat på alternativa lösningar men inte kommit på något bättre system. Grundtanken är att eventuella fel korrigeras så nära verksamheten som möjligt, det vill säga så fort examinatorn får veta om dem, säger Markkanen.

Läs också: