Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Seg tvist om domprostgården i Borgå avgjord

Från 2013
Domprostgården i Borgå
Bildtext Enligt kompromissen hävs boendeplikten för domprost Mats Lindgård under hans tjänstgöringstid.
Bild: Yle/Linda Söderlund

Den utdragna tvisten om Domprostgården i Borgå är över. Gemensamma kyrkorådet godkände på onsdag kväll en kompromiss. Enligt kompromissen ska domprostgården i framtiden användas som mötes- och festutrymme för båda församlingarna och som arbetsrum för de svenskspråkiga prästerna.

Domprostgården ska renoveras som planerat. Då renoveringen är färdig används de båda salarna som gemensamma fest- och mötesutrymmen för Porvoon suomalainen seurakunta och domkyrkoförsamlingen. De övriga rummen i Domprostgården ska användas som arbetsrum för domkyrkoförsamlingens präster som länge saknat arbetsrum - en brist som påtalats bland annat i protokollet för biskopsvisitationen 2011.

Lindgård avstår

Domprosten Mats Lindgård avstår från sin rätt att bo i domprostgården. Han begär därför om en personlig befrielse från boendeplikten. Det innebär inte att boendeplikten från tjänsten skulle dras in utan det gäller enbart den nuvarande innehavaren av domprosttjänsten. Boendeplikten står med andra ord kvar för en eventuell framtida efterträdare till Lindgård.

Frågan om domprosten skall få kompensation för de år han inte har kunnat bo i Domprostgården avgörs skilt för sig. Lindgård måste först komma med en skriftlig utredning av den uppkomna ekonomiska skadan.

Stig Bäcklund, medlem i gemensamma kyrkorådet, är ganska nöjd med kompromisslösningen. Han säger att det nu känns bättre att fortsätta samarbetet mellan församlingarna.