Hoppa till huvudinnehåll

Fixa högskolan

Dyrt språkprov krävs för att bevisa kunskaper i finska

Från 2013
Uppdaterad 06.12.2013 16:38.
En man står på en gårdsplan, grönt gräs, fixa-logo
Bildtext Jon Lindström har studerat till magister på finska men hans finskakunskaper kan ändå inte ses som "utmärkta".
Bild: Yle/Christoffer Gröhn

Det enda sättet som en svenskspråkig universitetsstuderande kan bevisa sina kunskaper i finska på är att göra ett 220 euros språkprov vid Utbildningsstyrelsen. Jon Lindström har studerat på finska vid Helsingfors universitet men trots det uppfyller han inte de finskakrav som staten ställer på tjänstemän.

Lindström fick en överraskning då han skulle söka jobb vid Utrikesministeriet.

– Det kom som en överraskning att den så kallade tjänstemannafinskan vid universitetet inte räcker till eftersom Utrikesministeriet kräver utmärkta finskakunskaper.

Fixa högskolan

  • Den här artikeln är en del av Svenska Yles första öppna granskning Fixa högskolan
  • Vi synar de svensk- och tvåspråkiga yrkeshögskolorna och universiteten i Finland under två veckors tid (25.11-5.12)
  • En öppen granskning innebär att du kan delta genom att dela, diskutera och tipsa
  • Vi jobbar utgående från publikens tips med öppna arbetsmetoder. Vad i din högskola tycker du att vi borde titta närmare på?
  • Läs mer om granskningen och tipsa oss på svenska.yle.fi/fixahogskolan
  • Följ med hur vi arbetar på facebook och twitter @fixahogskolan #fixahögskolan
  • Med hjälp av Studieräknaren kan du jämföra bland annat lön, arbetslöshet och studietakt vid din utbildning.

Men du har studerat på finska på universitetsnivå. Hur är det möjligt att dina kunskaper i finska inte duger?

– Det kan man fråga sig. I och för sig är svenska mitt modersmål, men jag sökte mig till en finskspråkig utbildning efter gymnasiet. Mina avhandlingar på kandidat- och magisternivå har jag ändå skrivit på svenska eftersom mina kunskaper i svenska inte annars kan anses vara utmärkta. Det är frustrerande att jag har gått alla kurser på finska och skrivit och talat finska genom hela min universitetsutbildning men det räcker inte till. Jag förstår ändå att det finns formella språkkrav, säger Lindström.

Finskspråkiga behöver inte betala för språkprov

Det finns tre sätt att uppnå utmärkta kunskaper i finska. Det första alternativet är att gå grundskolan på finska och skriva kandidat- eller magisterexamen på finska. Det andra är att skriva minst ett M i modersmålsfinska i studentexamen. Det tredje alternativet är att ta ett muntligt och skriftligt språkprov i finska på Utbildningsstyrelsen och betala 220 euro. Det sistnämnda alternativet kallades tidigare för Stora språkprovet, men det finns inte längre.

För Jon Lindström återstår därmed enbart det sista alternativet.

– Det som grämer mig mest är att språkproven är avgiftsbelagda. Som svenskspråkig är jag därmed tvungen att betala för att bevisa min kunskap i finska fastän jag är magister från ett utbildningsprogram på finska. En person med finska som modersmål behöver däremot inte betala och det är orättvist.

Helsingfors universitet känner inte till problemet

Lindström anser att Helsingfors universitet inte har informerat tillräckligt om det här.

Som svenskspråkig är jag tvungen att betala för att bevisa min kunskap i finska fastän jag är magister från ett utbildningsprogram på finska. En person med finska som modersmål behöver däremot inte betala och det är orättvist.

– De som jobbar med det här vid universitetet är dåligt informerade och för många är det en överraskning att universitetet språkprov inte fyller kraven för statliga tjänster. Jag tycker att den språkkompetens som universitetet ger borde synkroniseras med de krav som ställs på en statstjänsteman.

Det språkprov som nu kan avläggas vid universitets språkcenter bedöms bara enligt godkänt - underkänt men det räcker inte för att visa på utmärkta kunskaper.

Lindströms uppfattning om att man vid universitetet inte känner till saken bekräftas då Yle Huvudstadsregionen ringer upp språkcentrets chef Ulla-Kristiina Tuomi. Hon anser att språkcentret inte behöver erbjuda ett språkprov som uppfyller de krav som en enskild arbetsgivare har.

– Bara för att en arbetsgivare kräver en annan bedömning än godkänt - underkänt behöver vi inte ändra på vårt språkprov. Dessutom har jag förstått att det också finns andra sätt att bevisa sin språkkunskap för Utrikesministeriet än att ta det dyra språkprovet, säger Ulla-Kristiina Tuomi.

Det Tuomi säger är inte sant. Alla tjänstemannajobb inom staten kräver utmärkta kunskaper i finska och för en person med svenska som modersmål är Utbildningsstyrelsens språkprov för 220 euro det enda sättet att bevisa sin kunskap.

Tuomi anser också att det är en feluppfattning att svenskspråkiga och finskspråkiga studerande behandlas olika.

– Både finsk- och svenskspråkiga studerande ska skriva ett prov i det andra inhemska och det bedöms med vitsord, säger Tuomi.

Jon Lindström, vad tycker du att universitetet borde göra?

– Jag tycker det kan vara rimligt att statliga organ kräver en viss språkkompetens i finska eller svenska, men jag tycker att eftersom vem som helst ska ha lika möjligheter till högskoleutbildning ska utbildningen fylla de offentliga språkkraven för att finsk- och svenskspråkiga ska kunna söka till statliga tjänster på lika villkor.

Läs också: