Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Allt fler fall av graviditetsdiabetes behandlas med mediciner

Från 2013
Uppdaterad 09.12.2013 08:31.
Gravid mamma vid datorn
Bild: Bild: Yle/Arja Lento

Radio Vega Åboland: Graviditetsdiabetes är ett växande problem hos många blivande mödrar i Finland

Programmet är inte längre tillgängligt

Graviditetsdiabetes är ett växande problem hos många blivande mödrar i Finland. Många gravida kvinnor har en hög sockerbelastning som i allt fler fall måste behandlas med medicinering.

Kristiina Tertti och Tapani Rönnemaa tror att graviditetsdiabetes bli ännu vanligare i framtiden.
Bildtext Kristiina Tertti och Tapani Rönnemaa tror att graviditetsdiabetes bli ännu vanligare i framtiden.
Bild: Yle/Carmela Johansson

- Nästan fyrtio procent av dem som har två eller tre höga värden i sockerbelastningen kan behöva medicinering. Vanligen får de insulin, men också metformin kan användas, säger Kristiina Tertti, som är gynekolog vid Kvinnokliniken vid Åbo universitets centralsjukhus.

Numera mäter man sockerbelastningen på nästan alla gravida kvinnor. Endast om kvinnan har ett mycket lågt BMI, inte har diabetes i släkten och är ung mäter man inte sockerbelastningen.

Sockerbelastningen testas i tre steg. Först tas ett prov på fastande mage, därefter ger man 75 gram glukos d.v.s. socker och sedan mäter man sockerhalten på nytt efter en timme och en gång till två timmar efter att man fått glukos. Om den gravidas värden är över 5,3 på fastande mage, över 10 en timme efter att hon fått glukos och över 8,6 två timmar efter får hon diagnosen graviditetsdiabetes.

Om endast ett värde är högt så följer man med situtionen på mödrarådgivningen och ser över kost- och motionsvanor. Om två eller tre av värdena är högre än gränsvärdena så skickas den blivande mamman vidare till Kvinnokliniken för fortsatt kontroll och vård.

Viktigt att hålla koll på vikten

Graviditetsdiabetes beror ofta på övervikt och vikten är också något som man följer mycket med under graviditeten.

- Om en kvinna med graviditetsdiabetes är mycket överviktig strävar vi efter att kvinnan inte alls går upp under graviditeten. Den normala viktökningen för gravida är mellan tio och tolv kilo, men för de här kvinnorna är det bäst om de inte går upp i vikt alls, säger Tapani Rönnemaa, som är specialläkare i invärtes medicin.

En av de vanligaste följderna vid graviditetsdiabetes är att fostret eller babyn blir stor och det kan även leda till att barnet blir överviktigt i framtiden. I Norden har barnen överlag blivit större och något som också kan leda till stora barn är om kvinnan går mycket upp i vikt under graviditeten. Att en mamma får stora barn behöver alltså inte altid bero på graviditetsdiabetes.

Högre ålder ökar risken

Många deltog i utbildningsdagen i graviditetsdiabetes.
Bildtext Många deltog i utbildningsdagen i graviditetsdiabetes.
Bild: Yle/Carmela Johansson

En annan orsak till att graviditetsdiabetes ökat är att kvinnor får barn senare i livet och det kan leda till att graviditetsdiabetes blir ännu vanligare i framtiden.

- Åldern hos förstföderskorna i Finland är just nu 28 år medan den efter Andra världkriget var cirka 22 år. Om medelåldern stiger till över 30 år leder det till att fallen av graviditetsdiabetes ökar ännu mer, säger Rönnemaa.

För att vända trenden krävs det att vårdpersonalen upptäcker och kan behandla graviditetsdiabetes i tid. Om en graviditetdiabetes sköts väl så är den oftast inte farlig. Därför ordnades i förra veckan en utbildning för hälsovårdspersonalen i Åbo och Åboland. Under utbildningen fick hälsovårdarna mera information om vårdprocessen på kvinnokliniken vid ÅUCS och hur man kan remittera vidare de som är i riskzonen för graviditetsdiabetes.

- Det är bra med information men själv tycker jag att det system vi har just nu fungerar bra. Vi mäter sockerbelastningen på nästan alla gravida kvinnor och skickar dem vidare till Kvinnokliniken om deras värden är för höga. Mycket mer än det kan vi inte göra utan det är bättre att specialsjukvården sköter den fortsatta vården, säger en av utbildningens deltagare Anki Eriksson, som är hälsovårdare vid mödrarådgivningen i Dalsbruk på Kimitoön.