Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Det blir ännu dyrare att dö

Från 2013

Det är ganska dyrt att dö. Samtidigt blir pressen på att höja priset på en gravplats allt större.

- Ekonomin är kärv, säger Jan Sahlberg, ansvarig för Näse begravningsplats. Priserna kommer att gå upp och troligen sker det en liten höjning årligen. Det beror på att Finland som sista land i Norden 2004 fick en egen begravningslag som gör att alla oberoende av medlemskap skall få gravplats till samma pris.

Det här betyder att alla Borgåbor, oberoende till vilket trossamfund man hör, betalar lika mycket för en gravplats. Det är ingen skillnad ifall man hör till kyrkan eller inte.

Ny finansieringsmodell

Än så länge tas begravningsavgifterna från samfundsskatten som delas ut till staten, kommunerna och församlingarna. Från och med 2015 får kyrkan ingen andel av samfundsskatten, utan istället ett statsbidrag på cirka 114 miljoner euro. Det här enligt ett förslag som en arbetsgrupp inom finansministeriet gjort. Sahlberg anser att det är ett steg i rätt riktning.

Bildtext Jan Sahlberg

- Avgifterna blir stabilare och vi vet vad som betalas, säger Sahlberg. Men andelen är för liten. Begravningsväsendet kostade ifjol 137 miljoner och det här gapet skall finansieras med avgifter.

Gapet på cirka 23 miljoner euro mellan statsandelarna och begravningskostnaderna är så stort att avgifterna måste höjas för att inte församlingens ekonomi ska gå på minus. Kyrkoskatten ska gå till verksamheten och inte till att subventionera församlingsmedlemmarnas gravplatser.