Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Inga nya investeringar i Hangö

Från 2013
Uppdaterad 05.12.2013 16:25.
Jouko Mäkinen, Juha Kuittinen, Jukka Takala, Jouko Kavander och Elisabeth Kajander.
Bildtext Jouko Mäkinen, Juha Kuittinen, Jukka Takala, Jouko Kavander och Elisabeth Kajander vid budgetpresentationen i Hangö.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Hangös budgetförslag lovar inga helt nya investeringar i staden för år 2014. Saneringen av Orions gamla avstjälpningsplats sväljer en stor del av de reserverade investeringsanslagen. Underskottet i Hangöbudgeten är ungefär en och en halv miljon euro.

Radio Vega Västnyland

Programmet är inte längre tillgängligt

Radio Vega Västnyland

Programmet är inte längre tillgängligt

Radio Vega Västnyland

Programmet är inte längre tillgängligt

Radio Vega Västnyland

Programmet är inte längre tillgängligt
Elisabeth Kajander, Juha Kuittinen och Jukka Takala.
Bildtext Fundersamma miner, fr.v. grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander, stadskamrer Juha Kuittinen och tekniska direktören Jukka Takala.
Bild: Yle/ Bubi Asplund

I budgetförslaget för år 2014 föreslår stadsstyrelsen trots allt att det reserveras fem miljoner euro för investeringar. Saneringen av Oriongatans gamla avstjälpningsplats sväljer 1,650 miljoner euro från det.

Det blir alltså i praktiken inga nyinvesteringar i Hangö år 2014. Den saken står klar. Ändå tycker Jouko Mäkinen, stadsdirektören i Hangö, att man inte heller tar några steg bakåt.

Han säger att på gatorna och trafikområdena sker en del förändringar och förbättringar. Det har också reserverats pengar för såväl bildningsväsendets, tekniska verkets som grundtrygghetens byggnader. Kultur- och fritidsväsendets byggnader har däremot en avlång nolla i tabellen för investeringar år 2014 i Hangös budgetförslag år 2014.

- Investeringsanslagen handlar mest om att hålla det i skick vad Hangö stad äger. Det går också pengar till att hålla gator, kommunalteknik och så vidare i skick.

- De är nu tyvärr sådana som invånarna alltid inte ens lägger märke till, säger Mäkinen.

Gatorna hålls i skick

Han tror att gatorna kommer att vara i lika bra skick som hittills i staden.

- Vi har ju fått till och med beröm från allmänheten under de två senaste åren, att gatorna med tanke på omständigheterna har skötts väldigt bra. Få nu se sen hur mycket snö det kommer i vinter, säger Mäkinen

Stadsdirektören konstaterar att den pågående recessionen i landet och den recession som drabbade landet 2008-2009 påverkar stadens budgetförslag för år 2014.

- Vi har ett gap i vår budget som i pengar motsvarar två procent i inkomstskattesatsen. Det vi måste åtgärda är den mer eller mindre stadigvarande obalansen som vi har, säger Mäkinen.

Ministeriet styr

Stadsdirektör Mäkinen vill inte säga om budgetförslaget i sig är positivt, negativt eller på något sätt överraskande. Han säger att man redan en längre tid i stort sett har vetat hurudan stadens budget kommer att vara de kommande åren.

- Vi har ju förberett den här budgeten redan en tid i och med att vi har diskuterat med Finansministeriet här tidigare på hösten. Den här budgeten har gjorts i linje med vad vi diskuterat med ministeriet. Den följer den utvecklingsplanen eller balanseringsplanen som vi har gjort tillsammans för de kommande åren, säger han.

Stadskamrer Juha Kuittinen har en ganska klar åsikt om budgeten.

- Inte kan man ju vara nöjd om vi har ett underskott. Men, vi har jobbat hårt och på det viset är jag nöjd att vi fick ihop ändå en sådan budget att vi inte är mycket på minus, säger han.

Kunde ha varit bättre

Kuittinen säger att resultatet är sådant man kan leva med, men:

- Gärna kunde det ha varit bättre, vi visar en och halv miljon i underskott i budgeten och det beror närmast på det att våra skatteintäkter har sjunkit. Vi höjer skatteprocenterna men får inte ihop tillräckligt för att visa överskott, säger stadskamreren.

Budgetförslaget vittnar om ett ackumulerande underskott på dryga nitton miljoner euro. Stadens räntebelagda skulder under pågående år uppgår till över 53,5 miljoner euro och uppskattas öka med ungefär två miljoner euro.

Verksamhetsbidraget under innevarande år kommer att stanna på -48 miljoner euro. I nästa år beräknas verksamhetsbidraget vara 48,1 miljoner euro.

Flera åtgärder krävs

Stadsdirektör Mäkinen säger att det strama ekonomiska läget inte kan åtgärdas med endast en eller ett par ingrepp, utan det krävs mera än så.

- Vi måste tillämpa både inbesparingsmetoder men också ändra verksamheten och kanske till och med att minska på en del verksamheter. Vi måste också öka våra inkomster som vi nu gjorde, säger stadsdirektören och pekar på de skattesatser man höjt.

- Personalminskningarna enligt så kallad naturlig minskning fortsätter med 7-10 personer. Totalt kommer ungefär 30 personer under år 2014 att gå i pension.

Långsiktigt tänkande

Elisabeth Kajander som är grundtrygghetsdirektör i Hangö, säger att man inom grundtryggheten har gjort en mera långsiktig plan i samband med budgetarbetet för år 2014. Man tänker fem år framåt i tiden.

- För att få alla 250 anställda inom grundtryggheten i staden att ställa upp och tänka fem år framåt kommer vi att ordna utbildning och ta med personalen i de här diskussionerna, säger hon.

Kajander säger att man vill att stadens budget inte skall vara något man bara pratar om högre i stadens hierarki utan man vill ha alla med.

- Man skall veta vad man har för pengar att använda och kunna följa med det. På det sättet tror vi att det blir intressantare och den ekonomiska medvetenheten blir större bland personalen, säger hon.

Enligt ministeriets önskningar skall långvårdsplatsernas antal minskas också i Hangö.

- Vi försöker hitta lösningar där man kan så långt som möjligt vårda de äldre hemma i sina hem. Men, det betyder ju förstås också insatser där. Man måste satsa på hemvården, på närståendevården och sedan skall det finnas ett mellanting mellan vård hemma och långtidsplatser, säger hon och avser lättare serviceboende.

Beredning i gott samarbete

Stadsstyrelsens ordförande Jouko Kavander (SDP) tycker att de olika politiska grupperingar i styrelsen inte hade särskilt stora meningsskiljaktigheter då budgeten sammanställdes.

- Beredningsarbetet gick nog i gott samarbete skulle jag säga, säger han.

På frågan om budgeten är realistisk svarar stadskamrer Juha Kuittinen så här:

- Den är realistisk om inte arbetslösheten ökar ytterligare. Då minskar intäkterna och budgeten håller inte.

Hangö stadsfullmäktige behandlar budgeten på tisdag (10.12):