Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Klarar du niornas Pisa-prov? Testa dig!

Från 2013
Uppdaterad 16.12.2013 16:23.

Finländska ungdomar klarade sig sämre i Pisa-provets matematiktest än tidigare år. Prova hur du klarar av att lösa uppgifterna. Sjuttio procent av dem som testade sig på finska Yles webbsida fick skolvitsordet nio eller högre.

Pisa-provet

  • Pisa-provet med huvudfokus på matematik ägde rum våren 2012

  • Elever världen över svarade på ett tjugotal uppgiftshelheter med 1-3 uppgifter per helhet

  • Uppgifterna i Yles test är hämtade ur en offentlig provdel som testar Pisas funktionalitet. Enbart finskspråkiga elever deltog i funktionalitetstestet

  • Två av uppgifterna (nummer ett och fyra) finns i svensk originalöversättning, resten är översatta av Yle Nyheter

  • Utöver matematik ingick också uppgifter som mäter kunskaper i naturvetenskaper och läsande

Finlands resultat i Pisa-provet i matematik har sjunkit de senaste tio åren. Det nyaste provet fokuserade på matematik och Finland placerade sig som tolfte bästa land. Knappt tio år tidigare, 2003, kom Finland på andra plats.

Tidigare har svenska skolor klarat sig sämre än finska, men nu var de finsk- och svenskspråkiga elevernas resultat i matematik på samma nivå. Bäst klarade sig de asiatiska länderna och områdena.

Kolla hur du skulle klara niondeklassisternas Pisa-prov. Du får ett skolvitsord mellan 4 och 10. Bedömningsskalan är Yle:s egen. Pisa-provet är två timmar långt med en kort paus i mitten. Det här testet består av uppgifter i urval.

Över 50 000 läsare på Yle Uutisets webbsida har räknat uppgifterna under självständighetshelgen. Över 70 procent av de som svarade fick skolvitsordet nio eller högre. Var tredje som gjorde provet fick alla rätt medan två procent blev underkända. För att bli godkänd måste du lösa fem uppgifter rätt och åtminstone få vitsordet fem.

Testa dig

Det här provet är sammanställt av Yle Uutisets Plus-desk och översatt av Yle Nyheter.

Läs också
Finländska ungdomars kunskaper rasar i Pisa-undersökning
Pisa-resultat oroar inte FSL-ordförande
Pisa visar att invandrarelever behöver mer stöd
DN: Forskare misstänker fusk i Pisa-mätningarna

Diskussion om artikeln