Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsskolan

Skillnaden mellan nyhetstext och kolumn

Från 2013
Uppdaterad 24.01.2018 12:44.
Jonas Jungar
Bildtext Redaktionschef Jonas Jungar delar med sig av sin bästa tips på hur man skriver en bra kolumn.
Bild: Yle

Nyhetstexten är neutral medan kolumnen är allt annat än det. När du skriver kolumn gäller det att få fram en åsikt och argumentera för den. Fokusera på ditt budskap och fila på formuleringarna!

Det finns olika typer av journalistiska texter. Nyhetsartiklar är neutrala till sin karaktär det vill säga reportern beskriver ett fenomen eller skeende, men tar inte själv ställning i frågan, utan låter läsaren/tittaren/lyssnaren bilda sig en egen uppfattning i frågan.

I en nyhetstext är det alltså inte dina egna funderingar kring nyheten som skall genomsyra texten. Ordet ”jag” förekommer väldigt sällan i rena nyhetsartiklar eller inslag, om det inte handlar om längre reportage.

Kolumnen är till för dina åsikter

Försök alltså skärpa ditt budskap. Vad är det viktigaste du vill ha sagt?

En kolumn är däremot en mera personligt hållen text. I en kolumn kan (och till och med bör) skribenten mera öppet ta ställning, det vill säga argumentera för en åsikt.

Då du skriver en kolumn är det därför viktigt att du först funderar noggrant vad det är det du vill säga.

Försök alltså skärpa ditt budskap. Vad är det viktigaste du vill ha sagt?

Det kan vara lättare om du först ”kokar ner” din åsikt till en enda mening, och sedan skriver med den meningen för ögonen. Då blir det lättare att hålla fokus.

Väck tankar

En kolumn får gärna vara sådan att den väcker reaktioner och tankar. Man behöver inte provocera, men å andra sidan är det bra att du är tydlig med vad du vill ha sagt. Du vill ju antagligen väcka tankar hos läsaren med det du skriver!

En bra kolumn behöver inte handla om svåra eller komplicerade saker. Skriv om det som du tycker är viktigt och intressant!

Rubriken – ditt starkaste vapen

Precis som i nyhetstexter är rubriken oerhört viktig också för kolumner. Tänk på vad som skulle få dig att klicka på rubriken. Fila gärna noggrant på formuleringen. Väcker det här någons intresse?

Testa gärna rubriken på någon kompis för att veta om den fungerar eller inte. Det här kan du också göra för att ta reda på om texten du har skrivit är redig och klar. Det du själv tycker är självklart är behöver inte vara det för en annan.

Kolumnens bild

På våra webbsidor är kolumnerna oftast bildsatta med en porträttbild av skribenten. En porträttbild är viktig eftersom läsarna gärna vill få ett ansikte på personen som ”tycker” något.

Ibland kan det trots allt vara bättre med en illustrativ bild. Det kan vara en bild som anknyter till ämnet men som inte nödvändigtvis måste vara på människor. Ett staket, pennor, byggnader, skor – vad som helst kan fungera!

Handlar det om skolmaten kanske en bild på elever i matkön är ett bra alternativ. Handlar det om mobbning kanske en iscensatt bild på en ensam person på skolgården kunde fungera. Kom ihåg att det är viktigt att personerna på bilden inte ska gå att känna igen.

Tänk efter vad som skulle passa bäst för din kolumn och kom ihåg att anpassa bilden efter ämnet.