Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Handelsbanken: Svag återhämtning i Finland

Från 2013
Kemi hamn

Finland är på tillväxtspåret, men återhämtningen blir svag. Det förutspår Handelsbanken, som skriver ner sin ekonomiska prognos.

I år kommer Finlands bruttonationalprodukt att minska något mer än väntat, med -1,2 procent. Tillväxten under nästa år kommer också att vara mindre än väntat, det vill säga 1,5 procent, tror Handelsbanken. År 2015 väntas BNP ändå komma upp till en tillväxt på 2,2 procent.

Den inhemska efterfrågan och investeringarna är för svaga för att kunna få igång en tillväxt, därför är återhämtningen beroende av efterfrågan från utlandet. Det finns enligt Handelsbanken tecken på måttligt ökad optimism och högre tillväxt på många viktiga exportmarknader.

De finländska hushållens konsumtionsvilja dämpas av långsamt ökande sysselsättning, budgetåtstramningar och små löneförhöjningar.