Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Betongfundament ingen risk vid vindkraftsbygge

Från 2013
YLE/ Vindkraftverket Olaus Magnus på Tahkoluoto
Bildtext Arkivbild
Bild: Yle/Linus Hoffman

KRS-Vatten var det enda vattenandelslag som gav utlåtande angående vindkraftsverkens betongfundament och risken för att skadliga ämnen kan komma i grundvattenområden. Enligt vattenadelslaget medför vindkraftsprojektet i Bötom inga negativa följder för grundvattentäkten i Korsbäck i Kristinestad.

Dessutom påpekar de att betong vanligen används i brunnar och att inga avvikelser har kunnat konstateras i fråga om dem.

Ärendet aktualiserades då stadsdirektören ville att saken utreds innan stadsstyrelsen godkänner Bötoms förslag till delgeneralplan för vindkraftverk i närheten av stadens grundvattenområde.

Efter KRS-Vattens redogörelse hade stadsstyrelsen inget att anmärka på planen, men förutsätter att vindkraftsbolaget iakttar MKB-beskrivningen och att det inte använder material som skadar vattendragen.