Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Datumet 11.12.13 inte så romantiskt som man trott

Från 2013
Brudpar i en kyrka
Bildtext Arkivbild
Bild: Mika Kanerva

Vid magistraten i Vasa väntade man sig vigselrusning tack vare datumet 11.12.13, men rusningen uteblev. Bara i Seinäjoki blev det ett litet uppsving i antalet vigslar.

I Vasa är det tre par som viger sig den här dagen. I Jakobstad har magistraten två vigslar inbokade och i Kristinestad har man en vigsel att vänta. I Karleby är det ingen som gifter sig vid magistraten i dag.

Vid magistraten i Seinäjoki har man däremot fler vigslar att förrätta. Där gifter sig i dag sju par.

Fredagar är i allmänhet de brådaste dagarna på magistraten när det gäller vigslar. I allmänhet är det då mellan fem och sju par som gifter sig.

Inte heller på kyrkligt håll har man upplevt större rusning till vigsel. Vasa finska församling ordnar i dag vigsel dag vid Brändö kyrka, men bara ett par har anmält sig för vigsel.