Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Finska Konstföreningens pris 2013

Från 2013
Uppdaterad 12.12.2013 13:17.
Finska Konstföreningen
Bild: Finska Konstföreningen

Finska Konstföreningen delar idag (11.12) ut tretton betydande bildkonstpris. Den sammanlagda prissumman är 108 500 euro.

Finlands äldsta konstpris, det år 1858 instiftade Dukatpriset till en ung konstnär tilldelas konstnären Riikka Kuoppala (f. 1980 i Helsingfors). Hon bor och arbetar i Lille i Frankrike och i Helsingfors. Prissumman är 16 000 €.

Enligt prisjuryn är Riikka Kuoppala en ung mediekonstnär på tröskeln till en internationell karriär. Hennes filmatiska videoverk skildrar psykologiska landskap och sinnesstämningar snarare än verkliga situationer. Ofta behandlar de minnen och trauman; bland hennes senaste teman kan nämnas kön, familj och sjukdom. Men Kuoppala gör också platsbunden kollektiv konst om aktuella ämnen, såsom samhälleliga missförhållanden; ett av de senare verken är en installation där matdonationer delas ut åt mindre bemedlade familjer. Kuoppala vill i sitt konstnärliga arbete kombinera dessa två delområden, den psykologiska och den yttre verkligheten.

Riikka Kuoppala blev bildkonstmagister från Bildkonstakademin 2010. Hon bor och arbetar i Lille i Frankrike samt i Helsingfors. För närvarande är hon med i det tvååriga fortbildningsprogrammet Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains för unga konstnärer, huvudsakligen inom film. Tidigare elever från studion Le Fresnoy är bl.a. videokonstnären Anri Sala. Bland gästprofessorerna kan nämnas filmregissörerna Jean-Luc Godard och Chantal Akerman.

Hederspriset till en längre hunnen konstnär för ett betydande livsverk går till bildkonstnären Lauri Anttila (f. 1938 i Uleåborg), Helsingfors. Prissumman är 10 000 €.

Prisjuryn konstaterar att Lauri Anttila hör till konceptkonstens pionjärer i Finland. Han är professor emeritus och hedersdoktor i konst och bildkonst, konstnär och lärare inom ett brett fält. Anttila har haft ett betydande inflytande på många finländska konstnärsgenerationers tänkande och skapat en grundval för bildkonstnärlig forskning och forskande konst. Han var mångårig rektor för Bildkonstakademin 1988–1994 och grundare av linjen för tid- och rumkonst (numera utbildningsprogrammet i tid- och rumkonst). Anttila fortsätter att skapa nya verk i gränszonen mellan vetenskap och konst. Sommaren 2013 deltog han i utställningen Solgenerator på Staffas Gård i Borgå. Utställningen behandlade teman kring förnybar energi och experimentell teknologi, och Anttila ställde ut en bred samling verk som studerar solen med olika metoder. Solurskulpturen Helios (2010) i Brunnsparken i Helsingfors är Anttilas senaste offentliga rumkonstverk.

Lauri Anttila studerade vid Lahtis konstförenings skola och Finlands Konstakademi. Han utexaminerades som inredningsarkitekt 1965 från Konstindustriella läroverket (numera Aalto-universitetets högskola för konst, design och arkitektur).

William Thuring-specialpris tillfaller tio högst 45 år gamla konstnärer i mitten av sin karriär. William Thuring-huvudpriset går till konstnären Viggo Wallensköld (f. 1969 i Borgå), Tammerfors. Prissumman är 14 000 €.

Prisjuryn noterar att Viggo Wallensköld själv har sagt att måleriet behandlar frågor som det inte går att tala om. I sin produktion har han hittills hunnit skapa ett personligt och även kuriöst galleri människor och landskap. De skickligt målade verken innehåller ofta någon kantighet eller skavank. De erbjuder stoff för många slags berättelser men förblir fascinerande gåtfulla.

Viggo Wallensköld utexaminerades som bildkonstmagister från Bildkonstakademin 1995. Han fick Finska Konstföreningens Dukatpris 2002 och valdes till Årets unga konstnär 2005. Viggo

De nio övriga William Thuring-prisen à 6 500 € går till följande bildkonstnärer:

Eeva-Leena Eklund (f. 1972 i Björneborg), Helsingfors

Kaisaleena Halinen (f. 1973 i Åbo), Helsingfors

Aino Kannisto (f. 1973 i Esbo), Helsingfors

Kimmo Kumela (f. 1971 i Riihimäki), Helsingfors

Johanna Lecklin (f. 1972 i Helsingfors), Helsingfors

Niko Luoma (f. 1970 i Helsingfors), Helsingfors

Lotta Määttänen (f. 1968 i Muurla), Helsingfors

Jaakko Rustanius (f. 1970 i Tammerfors), Helsingfors

Kalle Turakka Purhonen (f. 1974 i Borgå), Helsingfors

Finska Konstföreningens litteraturpris på 10 000 €, har beviljats fil.dr, docent Harri Kalha (f. 1962) för tre böcker som publicerats under året: Birger Kaipiainen, Kokottien kultakausi – Belle Époquen mediatähdet modernin naiseuden kuvastimina (Kokotternas guldålder – Belle Époques mediestjärnor som den moderna kvinnlighetens speglar) och Muodon vuoksi – Lasin ja keramiikan klassikot (Pro forma – Glas- och keramikklassiker). Alla tre böcker är utgivna av Finska Litteratursällskapet.

Prisjuryn motiverar sitt val med att Harri Kalha skriver stilfulla vetenskapsessäer om det tidiga 1900-talets parisiska kvinnobild och tecknar en närbild av Birger Kaipiainen och den finska designens klassiker. Hans skrivande bygger på konst- och kulturhistorisk bildning och kunskap. Han förenar djup kännedom om sina studieobjekt med personlig upplevelse.

Harri Kalha är en begåvad berättare. Hans texter utgår från föremål, bilder och den kultur de är kopplade till. Med sin förmåga att väcka föremålen till liv håller han läsaren i sitt grepp. Välskriven vetenskaplig text är en fröjd för läsaren. Harri Kalhas texter är oemotsägliga. Han introducerar nya perspektiv i konsthistorien. Den essäistiska stilen lockar läsaren att fördjupa sig i skribentens tankar.

2013 års skörd av konstböcker var riklig, mångsidig och högklassig. Finska Konstföreningens litteraturnämnd vill lyfta fram bl.a. följande verk: Marja Kanervo (Kiasma), Timo Heino (Helsingfors konstmuseum), Den osynliga damen - Rouva Näkymätön – The Invisible Lady (Amos Andersons konstmuseum), Vaivaisukkojen paluu (Fattiggubbarnas återkomst) (Maahenki), Jan-Erik Andersson: Elämää lehdellä (Liv på ett blad) (Maahenki), Jari Tamminen: Häiriköt – Kulttuurihäirinnän aakkoset (Störarna – Kulturstörandets abc) (Into Kustannus) samt Bildkonstakademins förtjänstfulla publikationsverksamhet.

Finska Konstföreningens styrelse fattar beslut om prisen på förslag av föreningens nämnder.

Förslag till mottagare av Dukatpriset och hederspriset görs av Finska Konstföreningens prisnämnd, som 2013 har bestått av bildkonstnär Antti Tanttu (ordf.), bildkonstnär Susanne Gottberg, forskare och konsthistoriker Hanna Johansson, bildkonstnär Vesa-Pekka Rannikko och fil.mag. Pessi Rautio.

Beträffande William Thuring-prisen görs förslagen av föreningens ordförande Lasse Saarinen och vice ordförande Päivi Karttunen. I prisbeloppet, 72 500 €, ingår William Thuring-stiftelsens årliga donation till Finska Konstföreningen.

Till litteraturnämnden 2013 har hört fil.kand. Päivi Karttunen (ordf.), bildkonstkritiker Heikki Kastemaa och fil.lic. Asko Mäkelä.

Finska Konstföreningen grundades 1846. Dess syfte är att stödja finländsk bildkonst och främja kännedomen om och utövandet av bildkonst. Föreningen stöder framför allt unga begåvade bildkonstnärer i början av sin karriär. Förutom de nu offentliggjorda prisen delar Finska Konstföreningen också ut stipendier åt bildkonstnärer och konstkritiker och köper verk av konstnärer verksamma i Finland. Föreningen ordnar regelbundet separat- och temautställningar av finländsk konst samt andra evenemang i anslutning till dem. I samband med utställningarna ger föreningen dessutom ut konstlitteratur med inriktning på konstforskning.