Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Äldrevårdens kvalité varierar stort mellan kommuner

Från 2013
Uppdaterad 11.12.2013 16:14.
Åldringsvård
Bildtext Arkivbild
Bild: Mika Kanerva

Var är det bäst att bli gammal? I Jakobstad, Larsmo, Pedersöre eller Nykarleby? Och vilken vårdenhet har den bästa vården? Svaren kommer i vår. Och vårdnivån varierar faktiskt, säger Pia Vähäkangas som jämfört resultaten av en pågående undersökning.

Kvalitén på äldrevården varierar alltså. Det gäller kommunvis men också mellan vårdenheter. Det bekräftas av statistik, säger social- och hälsovårdsverkets direktör Pia Vähäkangas.

Bildtext Social- och hälsovårdsverkets direktör Pia Vähäkangas
Bild: Yle/Kjell Vikman

- Vi har enheter med en mycket rehabiliterande vårdfilosofi och det syns i kvalitetsindikatorerna som god vård.

Programmet är inte längre tillgängligt

Vähäkangas syftar på siffrorna i den pågående RAI-mätningen som mäter vårdkvalité, personalbemanning och klientens vårdbehov. Genom RAI kan man jämföra vårdenheter regionalt, nationellt och till och med internationellt. RAI kommer från engelskan, Resident Assesment Instrument, och används allmänt i dag.

RAI mäter det mesta

Vad man mäter är en massa saker, men som exempel kan nämnas medicinering och utskrivning av sömnpiller och lugnande mediciner. Stor medicinanvändning ger inga plus i kanten.

Man får också fram nutritionen, alltså om klienter är undernärda. I RAI framkommer också i vilken mån vårdare binder fast klienter eller om de kan de röra sig relativt fritt.

Det finns en rad andra kvalitetsmätare, men i det här skedet vill Pia Vähäkangas inte ge ut några siffror.

- Vi ger inte ut uppgifterna innan vi informerat vårdenheterna om hur de står sig i jämförelsen.

Men resultatet av RAI-mätningen används redan nu av en grupp tjänstemän och politiker från social- och hälsovårdsverket i Jakobstad. Man söker de bästa exemplen på god vård och till våren ska det sammanställas i en ny strategiplan för äldrevården i Jakobstadsregionen.

Då väntas det klarna vilken vårdinrättning som för tillfället plockar hem det bästa vitsordet i RAI-mätningen. Så mycket säger ändå Vähäkangas, att det inte finns någon som är bra på allt. Vitsordet varierar
beroende på ämne. Precis som i skolan.