Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgås västra infart får ansiktslyftning

Från 2013
stadsplan för borgå port
Bildtext De tre närmaste husen på skissen kommer att byggas intill Tolkisvägen.
Bild: Anttila & Rusanen Oy

Det bostadsområde som i Borgå kallas för nedre Näse eller Borgå port, är ett synnerligen viktigt bostadsområde för Borgå stad.

Det säger stadsplaneringschef Eero Löytönen. Ett nytt utkast till detaljplaneändring har utarbetats för området och kommer att innebära att redan befintliga hus förstoras och att nya höghus byggs. Borgå stad räknar med att området inom loppet av 10 år kommer att ha drygt 400 nya invånare.

- Det finns inget annat område i Borgå där man inom den tidsrymden kunde få in så många nya invånare, säger Löytönen.

Inte bara positivt

Ralf Holmén - viceordförande vid bostadsbolaget Borgå port - säger att man inte är odelat positiv till stadens planer. Staden har varit tillmötesgående gentemot bostadsbolaget då det gäller tillbyggnad med en våning av de lägre våningshusen. Däremot anser invånarna att området är för trångt där staden nu vill tränga in sex nya hus. De skulle byggas mellan de befintliga höghusen och Tolkisvägen respektive Västra Mannerheimleden.

Drygt 400 nya invånare

Området nedre Näse - eller Borgå port - har idag 292 invånare. När de befintliga husen byggts till kommer invånarantalet att öka med mellan 80 och 100 personer. De helt nybyggda husen kommer att hysa mellan 290 och 340 invånare.

Kvadratmetermässigt är bostadsytorna nu dryga 27 000 kvadratmeter. De nya våningarna kommer att öka kvadratmeterantalet till 34 000 kvadratmeter. De nya husen kommer att ha en total bostadsyta på motsvarande 22 750 kvadratmeter.

Omfattande renoveringar

Innan man är så långt att de nya husen börjar byggas skall byråkratins kvarnar ännu mala. Det som däremot händer redan nu, är att de befintliga husen genomgår omfattande renoveringar. Hissprojekten i de elva trevåningshusen är till 50% färdiga och avloppsrenoveringarna kommer att vara färdiga i slutet av nästa år. För de nybyggda hissarna har husbolaget fått statlig finansiering till 50%.

Holmén räknar med att saneringsprojekten kommer att kosta bostadsaktieägarna cirka 1 000 euro per kvadratmeter, vilket betyder att många kommer att betala mer för renoveringen än de betalade då de köpte sin lägenhet.

Utkastet till detaljplaneändring för norra delen av Borgåporten, illustrationerna och det övriga materialet finns till påseende här.

Åsikter om planutkastet ska lämnas till Borgå stad före 31 januari 2014.