Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Visioner finns för Karis resecenter

Från 2013
Uppdaterad 12.12.2013 09:51.
En gammal gul järnvägsstation, järnvägsspår, parkerade bilar med isiga vindrutor. Skymning.
Bildtext Karis resecenter kunde vara en trafikknutpunkt som betjänar större delar av regionen.

Enligt tekniska direktören i Raseborg, Jan Gröndahl, finns det nu hopp om att Raseborgs stad, VR, Trafikverket och Senatsfastigheter kunde komma överens om att utveckla stationsområdet i Karis till Karis resecenter.

Programmet är inte längre tillgängligt
Bildtext Tågresenären Mats Granö gillar tanken på ett resecenter med samordnad trafik och uppiffad järnvägsbro.

Karis resecenter kunde vara en trafikknutpunkt som betjänar större delar av regionen. Gröndahl vill betona att ingenting är beslutat, men här kunde finnas anslutningsparkering som är tillräckligt stor och här kunde passagerare byta mellan tåg och buss. Det vore bra med service av olika slag, såsom en restaurang, Matkahuolto och en kiosk.

Projektet i startgroparna?

Nu gäller det, enligt Gröndahl, att komma fram till vilken typ av verksamhet som kunde finnas i Karis resecenter. Därefter måste man komma fram till hur projektet ska kunna fungera ekonomiskt. Det här blir sedan en utredning som behövs när området ska planläggas.

Programmet är inte längre tillgängligt

Finns med i stadens strategi

Jan Gröndahl hoppas att under vårvintern kunna säga något om tidtabellen.

Utvecklingen av Karis resecenter ingår i Raseborgs stads strategi för åren 2014-2017 och den har inkluderats i åtgärdsprogrammet med skyndsamhetsklass 1.

Karis resecenter utgör en trafikmässig knutpunkt och bör utvecklas för att trafikkedjorna i riktning mot huvudstadsnejden och Åbo ska fungera, säger Raseborg i ett utlåtande om trafiksystemplanen för Västra Nyland. Buss- och tågtrafiken bör samarbeta genom att stöda och komplettera varandra, heter det.

Bildtext Werner Orre ser stora möjligheter att utveckla stationsområdet i Karis.

Bra med stort markområde

Werner Orre (SFP), ordförande för samhällstekniska nämnden i Raseborg, ser stora möjligheter med stationsområdet i Karis. Han påpekar att situationen i Karis är ovanligt bra, då det finns så stort markområde för resecentret.

Regional enighet?

På regional nivå ser det ut att finnas enighet för projektet, säger Orre. Det verkar som att de olika västnyländska kommunerna i sina utlåtanden om trafiksystemplanen till kommer att tala för att Karis resecenter bör utvecklas. Enligt Orre är det viktigt att regionen kan ha en gemensam linje i förhållande till staten.