Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Kunderna märker knappast något"

Från 2013
Uppdaterad 12.12.2013 15:13.
Tvättmaskin
Bild: Yle

Elkunderna kommer knappast att märka någonting av att Fortums eldistribution byter ägare. De nya, huvudsakligen utländska ägarna kan inte utnyttja läget för att höja priserna hur som helst. Det beror på att branschen är kraftigt reglerad i elmarknadslagen.

Den nya ägaren Suomi Power Networks kan inte räkna med några snabbvinster efter förvärvet av Fortums eldistribution. I stället ser den nya ägaren antagligen investeringen som långsiktig.

- Avkastningen är säker, det förekommer inga tvära kast och den är lätt att förutspå. Alla behöver el nu och i framtiden och det ger en säker avkastning, säger chefen för Energimarknadsverkets nättillsyn Simo Nurmi.

Eldistributören har regionalt monopol som bygger på tillstånd från Energimarknadsverket. Men monopolen är kraftigt reglerade och kontrollerade av verket. Elmarknadslagen bestämmer prisnivån indirekt genom att Energimarknadsverket bestämmer årligen den maximala avkastning som ett bolag kan ha.

- I år är avkastningen på kapital lite över tre procent. Den har i något skede varit omkring 5,5 procent också, säger Simo Nurmi.
En orsak till att avkastningsprocenten är så låg nu är den låga räntan, eftersom avkastningen är bunden till räntan på 10-åriga statsobligationer. Om räntenivån stiger väntas eldistributörernas maximala avkastning också stiga.

Prishöjningar att vänta

Den nya elmarknadslag som trädde i kraft den 1 september i år påför distributörerna nya uppgifter och krav. Under en femtonårig övergångstid tvingas distributörerna investera i sina nät och det ökar överföringskostnaderna. Delar av dem kan bolagen ta ut av sina kunder. Elavbrott får räcka högst 6 timmar i tätorter och 36 timmar i glesbygden. Simo Nurmi räknar med att höjda överföringsavgifter, energipriser och skatter kan höja elpriset med mellan fem och femton procent över en period på femton år.

Om distributionsbolagen inte följer Elmarknadslagens bestämmelser kan Energimarknadsverket vidta åtgärder. Verket har fått nya befogenheter att straffa bolag som inte sköter sig. Bland annat kan verket utfärda en påföljdsavgift som i värsta fall kan vara tio procent av omsättningen under ett år.

- Vi har stentuff kontroll över eldistributionsbolagen, säger Simo Nurmi vid Energimarknadsverket.

Diskussion om artikeln