Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Hundar känner igen ansikten

Från 2013
hund
Bild: Standard restrictions apply. / sxc.hu

En undersökning som gjorts vid Helsingfors universitet visar att hundar känner igen ansikten, fäster uppmärksamhet speciellt på ögonen och tittar noggrannare på bekanta ansikten än obekanta.

Undersökningen utfördes som ett samarbete mellan Veterinärmedicinska fakulteten och Beteendevetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet. I undersökningen deltog 31 hundar varav 23 var sällskapshundar inom rasen vallhundar och åtta var beaglehundar som växt upp i kennlar.

– Kennelhundar är mera socialiserade, men oberoende av detta kände beaglehundarna igen människoansikten på samma sätt som de andra hundarna som undersöktes, säger forskningsledare Outi Vainio.

Forskarna registrerade hundarnas ögonrörelser då de fick se bilder av bekanta och obekanta ansikten samt hundar på en dataskärm. Hundarna lärde sig alltså inte att särskilja ansikten med hjälp av belöningar som i tidigare liknande undersökningar.

En annan iakttagelse var att hundarna tittade längre på bilder föreställande hundar än människor, oberoende om det var en känd eller okänd hund.

Enligt forskarna tyder resultaten på att hundar har samma system för igenkänning av ansikten som människor.

Synen viktigare än man trott

Vikten av hundens synsinne vid igenkänning har länge underdrivits eftersom de har ett så utomordentligt luktsinne. Enligt Vainio visar den här undersökningen att synen kan vara av mycket större betydelse för hunden än vad man tidigare trott.

Man har försökt göra en liknande undersökning på katter men enligt Vainio lämpade sig inte systemet med en kamera som registrerar ögonrörelser för dem. Hon hoppas ändå att man i något skede också kan undersöka katternas förmåga att känna igen ansikten.

Diskussion om artikeln