Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Resultatbonusar på drift

Från 2013
Uppdaterad 16.01.2015 13:10.
Bildtext Vasa stadshus
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Vasa stads ekonomi är på minus, men ändå har det betalats ut rekordstora resultatbonusar åt en del av stadens anställda på senare år. Dessutom brister det i övervakningen av systemet.

Revisionsnämnden i Vasa publicerade tidigare i år en utvärderingsberättelse för år 2012. Nämndens ordförande Heimo Hokkanen (KD) sammanfattade bonusproblematiken så här:

Heimo Hokkanen
Bildtext Heimo Hokkanen
Bild: Yle/Kjell Lindroos

Nämnden har även utvärderat resultatbonussystemet och dess användning och konstaterat att systemet till största delen inte har övervakats och utvärderats enligt resultatbonusprinciperna.

Det finns alltså ett regelverk vad gäller övervakningen av systemet. Enligt det ska personalavdelningen grundligt utvärdera 2-3 resultatbonussystem varje år. Dessutom ska 1-2 experter från det område som utvärderas vara med i processen.

Inga utvärderingar

Revisionsnämnden uppger att inga utvärderingar har gjorts och att det inte finns några dokumenterade handlingar/utvärderingar i ärendet.

Stadens revisionschef Matti Rosvall instämmer.

Matti Rosvall
Bildtext Matti Rosvall
Bild: Yle/Kjell Lindroos

- Inga auditeringar (granskningar) har gjorts, säger Rosvall. Och vi har inte heller fått några svar på våra frågor från personalavdelningen.

Det är stadens personaldirektör Leena Kaunisto som i praktiken borde se till att granskningarna genomförs och att regelverket följs.
Hon har noterat revisionsnämndens kritik och säger att det är skäl att vara ödmjuk på den punkten. Men Kaunisto slår också ifrån sig.

- När man har förminskade resurser måste man göra prioriteringar.

Inga utbetalningar

Stadsstyrelsens så kallade allmänna sektion röstade i november med knapp majoritet för att slopa utbetalningarna av resultatbonus för detta år. Bonusarna för nästa år har också lagts på is. Allmänna sektionens ordförande Lars-Erik Wägar (SFP) är inte heller nöjd med övervakningen av systemet.

- Det är konstigt att man under de tre senaste åren har betalat ut två miljoner i resultatbonus och ingen har brytt sig om att kolla vad vi håller på med, säger Wägar.

Leena Kaunisto menar i sin tur att man nog har gått igenom avtalen, men inte på det sätt som revisionsnämnden, revisionschefen och allmänna sektionen har krävt.

Leena Kaunisto
Bildtext Leena Kaunisto
Bild: Yle/Kjell Lindroos

- Vi har olika syn på hur en auditering ska ske, svarar Kaunisto på kritiken.

Kritiken slutar inte där. Hela systemet är enligt revisionsnämndens ordförande orättvist och ojämlikt eftersom bara en del av personalen har haft möjlighet att kvittera ut resultatbonus. Det gäller närmast anställda vid stadens tekniska sektion. Utbildningsväsendet och social- och hälsovården har inte haft möjlighet till resultatbonusar.

Inga mätinstrument

- Det blir inga extra pengar fast du vänder på flera åldringar under en kväll, säger Heimo Hokkanen. Det finns inga mätinstrument för det.

Däremot kan en förvaltningsgren uppnå ett bättre resultat och öka möjligheten till bonus genom att till exempel höja de interna hyrorna. Med andra ord om skolhyrorna höjs kan det gynna den enhet inom staden som handhar fastigheterna.

Grundfrågan är enligt revisionsnämnden huruvida det är rätt att betala ut resultatbonusar inom vissa enheter samtidigt som staden som helhet går på minus.

Radar: - Bonusmiljoner på vift

Programmet är inte längre tillgängligt

Du kan lyssna på programmet här på Arenan.

Mer om ämnet på Yle Arenan